Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

EIP eGOZD: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

V sklopu Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-eGOZD) je trenutno v Sloveniji v teku več projektov s tematskega področja »Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave”, katerih glavni cilj je povečanje stopnje digitalizacije v kmetijstvu in gozdarstvu na način, da posamezni kmet ali lastnik gozda razvija in spodbuja uporabo digitalnih orodij. Med EIP projekti v izvajanju je tudi projekt »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«, pri katerem sodeluje tudi Zavod za gozdove kot eden izmed partnerjev.

 • Trajanje: 36 mesecev (avgust 2020 – julij 2023)
 • Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
 • Vodja projekta na ZGS: Darko Pristovnik
 • Projekt je prejel odobrena sredstva financiranja v višini 347.222,86 EUR in se v celoti financira iz razpisa M16.2 (delež ZGS je 72.504,17 €).

Pričakovani cilj

Projekt stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na izbranih kmetijskih gospodarstvih v slovenskem prostoru. V Sloveniji sicer delujejo vsi členi gozdno-lesne verige, vendar priložnosti vidimo predvsem v povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem med členi verige. Projekt bo  ponudil nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter tako prispeval k učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi na kmetijskih gospodarstvih.

Končni izdelek

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev kmetijskih gospodarstev birokratskih bremen z namenom optimizacije gozdno-lesnih verig ter intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Projekt se ukvarja z uvajanjem elektronskega poslovanja v kmetijska gospodarstva z izrazito gozdarsko dejavnostjo. To bomo dosegli s povečanjem digitalizacije v informacijsko komunikacijskih tokovih gozdno-lesne verige od priprave posestnega načrta do izvedbe sečno spravilnega načrta, iskanja izvajalce del, do oddaje gozdnih lesnih sortimentov na trg, prevzema delovišča in analize doseganja načrta s povezavami na aktualne cene storitev in cene gozdnih lesnih sortimentov. Projekt zajema razvoj in implementacijo na področju vseh identificiranih korakov od gozda do primarne predelave.

Doprinos k javni službi ZGS:

 • priprava strokovne podlage za razvoj interaktivnega posestnega načrta;
 • promocija gozdarstva in razširjanje znanja: sodelovanje pri vzpostavljanju in demonstraciji pilotnih praks vzdolž gozdno-lesne verige;
 • razširjanje prakse znotraj gozdarske stroke in ZGS ter njen prenos v druga okolja;
 • svetovanje lastnikom pri gospodarjenju z njihovo gozdno posestjo: priprava, zbiranje in prenos podatkov o gozdni posesti v uporabniški vmesnik (z dvigom stopnje digitalizacije zmanjšati stopnjo birokracije).

Povezave:

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani  Programa razvoja podeželja

EIP DIGIGOZD: Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi

Cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastnikom zasebnih gozdov, da sami na sodoben in hiter način pridobijo podatke o gozdnih sestojih, ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju ter optimizirajo izbrane procese pri upravljanju.

 • Trajanje : 36 mesecev (avgust 2020 – julij 2023)
 • Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Koordinator projekta na ZGS: mag. Matjaž Guček
 • Projekt je prejel odobrena sredstva financiranja v višini 351.691,02 € in se v celoti financira iz razpisa M16.2. (delež ZGS je 33.895,59 €)

Pričakovani cilj

Projekt bo potekal v 5 delovnih sklopih (DS).

 • DS 1: Razvoj inovativnih digitalnih orodij za zajem in obdelavo podatkov o gozdovih na gozdni posesti - vzpostavili bomo preprosto mobilno aplikacijo za zajemanje gozdarskih podatkov v sestojih na gozdni posesti.
 • DS 2: Modeliranje razvoja gozdnih sestojev na gozdni posesti z oceno tveganj pri gospodarjenju z gozdovi - izdelali bomo model razvoja gozdov, ki bo za naslednjih nekaj desetletij ob upoštevanju različnih scenarijev gospodarjenja z gozdovi in vključitvijo različnih tveganj (pretežno posledica vpliva podnebnih sprememb), pokazal razvojno dinamiko.
 • DS 3: Optimizacija izbranih procesov pri upravljanju gozdov na gozdni posesti - predvidevamo razvoj orodja za podporo odločanju (angl. Decision Support Systems DSS) in sicer v obliki aplikacije za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiranju / minimiziranju cilja.
 • DS 4: Diseminacija rezultatov projekta - predvidevamo prenos znanja o razvitih orodjih preko praktičnih preizkusov, delavnic in objav.
 • DS 5: Koordinacija projekta bo namenjen organizacijski, vsebinski in finančni koordinaciji projekta.

Končni izdelek

Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

 • Preprosta mobilna aplikacija za izmero osnovnih sestojnih parametrov, prilagojena na slovenske razmere.
 • Programsko orodje za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti kmetijskih gospodarstev.
 • Aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiranju /minimiziranju cilja (npr. iskanje optimalne drevesne sestave za minimalna tveganja).
 • Spletni portal z dostopom do aplikacij in spletnih storitev, ki bo v prihodnosti omogočal nadgradnjo razvitih orodij.

Doprinos k javni službi ZGS

 • Razvoj inovativnih digitalnih orodij za zajem in obdelavo podatkov o gozdovih na gozdni posesti -  vzpostavili bomo mobilno aplikacijo za zajemanje gozdarskih podatkov v sestojih na gozdni posesti;
 • promocija gozdarstva in razširjanje znanja: sodelovanje pri vzpostavljanju in demonstraciji pilotnih praks vzdolž gozdno-lesne verige;
 • razširjanje prakse znotraj gozdarske stroke in ZGS ter njen prenos v druga okolja.

Povezave:

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani  Programa razvoja podeželja

Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe - projekt: »Opazujem – varujem«

Naslov projekta: Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe »Opazujem – varujem«

Akronim operacije: »Opazujem – varujem«

Nosilec operacije: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje

Partner v operaciji: Zavod Kočevsko

 

Opis, cilji in pričakovani rezultati:

Medved je pomembna naravna dediščina, del neokrnjene narave in ena od najbolj karizmatičnih vrst v evropskem prostoru. Cilj sodobne družbe je ohranitev medveda in omogočanje ponovne vzpostavitve viabilne populacije, zaradi česar se moramo kot družba naučiti z njim sobivati in ohraniti pozitiven odnos do njega. Za ohranitev medvedov je izjemnega pomena reševanje varstvenih in ohranitvenih izzivov ter povečanje lokalne sprejemljivosti te karizmatične vrste. Z organiziranimi akcijami na področju ekoturizma lahko pripomoremo k bolj odgovorni nepotrošni rabi medveda in dvigu njegove vrednosti v očeh lokalnega prebivalstva. Nepotrošna raba prostoživečih vrst živali, med katere spada tudi organiziranje primernega opazovanja medvedov v naravnem okolju in osnovanje interpretacijskega centra, nudi številne priložnosti za učinkovito ohranjanje ogroženih vrst, ki hkrati omogoča razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne skupnosti.

Glavni cilj projekta je osnovanje turistično - izobraževalnega produkta, ki bo omogočal spoznavanje in ohranjanje medvedov kot naravne dediščine in bo vključeval tudi možnost opazovanja živali v naravnem okolju.

V sklopu projekta bomo uredili interpretacijski center za predstavitev biologije in ekologije medveda, postavili dve opazovalnici za opazovanje prostoživečih vrst živali v naravnem okolju, osnovali tri nove turistično-izobraževalne programe, interpretativne table in didaktične pripomočke za spoznavanje medvedov. Izvedli bomo usposabljanje za vodnike programov in vseskozi skrbeli za promocijo projekta.

Operacija bo spodbujala tudi druge oblike nepotrošne rabe prostoživečih živali in vzpodbujala lokalne prebivalce k aktivnemu ohranjanju medvedov, ki bo hkrati omogočalo razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne skupnosti.

 

Celotna vrednost projekta: 93.287,31 EUR

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 68.836,17 EUR (Odobrena sredstva: ZGS OE Kočevje 59.915,42 EUR; Zavod Kočevsko 8.920,75 EUR)

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Delež sofinanciranja projekta: 85%)

 

Povezave: 

Program razvoja podeželja

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Projekt: Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport

Akronim projekta: ŠMARJE NATURE POINT

Partnerji: 

 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH (Vodilni partner)
 • ZAVOD TŠM ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
 • ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ŠPELA POGELŠEK - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Projekt odobren na 2. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Cilji projekta

 1. Novi turistični produkti
 2. Inovativnost na področju turizma
 3. Povečanje turistične privlačnosti in števila turistov
 4. Trajnostni razvoj območja

Pričakovani rezultati aktivnosti

V sklopu projekta bo:

 • postavljenih 13 športnih rekvizitov na prostem,
 • postavljena drevesna opazovalnica z ozvočenjem,
 • zasajenih 29 dreves za namene »keltskega horoskopa,
 • urejen Kneippov park,
 • postavljenih 5 informativnih tabel, košev in klopi,
 • izdelana mobilna aplikacija,
 • izdelanih 3000 zgibank,
 • izvedene 3 delavnice na temo »Čiščenje telesa za več energije«,
 • izvedenih 5 delavnic »Učilnica v gozdu«,
 • 5 izvedenih skupin prikaza športne vadbe.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vodenje in koordinacija projekta
 2. Razvoj novih turističnih produktov
 3. Promocija
 4. Izobraževanja

Povzetek

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj turizma in razvoj novih turističnih produktov. Poudarek je predvsem na zelenem turizmu, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju. V okviru projekta bodo izvedene manjše investicije, katerih rezultat bo nastanek  novih turističnih produktov: športni rekviziti v naravi, lesena drevesna opazovalnica, zasaditev dreves za namene »keltskega horoskopa« in Kneippov park. Pri vseh investicijah je poudarek tudi na uporabi naravnih virov in vključevanje narave za namene trženja v turizmu. Projekt bo hkrati prispeval tudi k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsa infrastruktura, ki bo urejena v okviru projekta bo javna in bo prosto dostopna vsem. Glavni cilji operacije so ponuditi nove turistične produkte, biti inovativen na področju turizma, povečati turistično privlačnost in povečati število turistov ter trajnostni razvoj območja. Glavni ciljni skupini operacije sta lokalno prebivalstvo in turisti. Investicije, ki se bodo izvedle in izvedene delavnice bodo vključevale tudi vse ranljive skupine, in sicer mlade, starejše, ženske in brezposelne.

Vrednost projekta

Celotna vrednost projekta znaša 93.980,21 EUR.

Projekt je sofinanciran iz sklada EKSRP v višini 57.319,33 EUR.

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani  Programa razvoja podeželja