Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Projekt POHORKA

»VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Prednostna naložba: 6.2 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
Specifični cilj: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst.

Vodilni partner: RRA Koroška
Trajanje projekta: 01.09.2019 – 30.06.2023
Vrednost projekta: € 2.182.741,55

Projektni partnerji:

  1. RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško
  2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  3. Zavod za gozdove Slovenije
  4. Občina Zreče
  5. Občina Mislinja
  6. Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Podlaga za projekt:

Podlago za neposredno potrditev projekta predstavlja Operativni program upravljanja območij NATURA 2000 (2015-2020) – Priloga 6.4 Načrtovani projekti – Tabela A: Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave in kulturne dediščine (EVA 2015-2550-0059, št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015). V Operativnem programu je podlaga za omenjen projekt navedena na posebnem ohranitvenem območju z naslovom »Pohorje«.

O projektu:

Namen projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij ter iskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v sklopih vezanih na gozdne, mokriščne in traviščne habitatne tipe ter z ukrepi obnove življenjskega prostora naslovljenih vrst: alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin in z nadgradnjo izobraževalno – interpretacijskih vsebin z namenom osveščanja prebivalstva na območju o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava-človek na projektnem območju skozi stoletja.

Projekt zajema 12 varstvenih ciljev oziroma aktivnosti. Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst. Pridobili se bodo podatki o tarčnih habitatnih tipih in vrstah, katerih stanje ohranjenosti je neznano in s tem prispevalo k izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2000 - 2015). Usmeritve se bodo s sodelovanjem vseh deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, društva, posamezniki…) umestile v sektorske načrte ter oblikoval se bo model trajnostnega upravljanja. Z ozaveščanjem in povezovanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture se bo blažil pritisk stihijskega turizma in rekreacije.