Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Teden gozdov

Teden gozdov 2019: Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi

Zadnji teden v mesecu maju je že skoraj 50 let posvečen slovenskim gozdovom. Z vrsto prireditev in dogodkov v tem tednu želimo inštitucije in organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski gozd, opozoriti na pomen tega največjega slovenskega naravnega bogastva za blaginjo ljudi in celotne  družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja s to dediščino prejšnjih generacij.

Teden gozdov 2019 bo potekal od 25. do 31. maja pod geslom »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi.« V okviru letošnjega tedna gozdov obračamo pogled na gozdove in gozdarstvo v samostojni Sloveniji in obeležujemo 25 letnico delovanja Javne gozdarske službe, katere večinski del izvaja Zavod za gozdove Slovenije.

Izpostavljene prireditve:

25. maj 2019 ob 9. uri

Nova vas na Blokah

Uvodna prireditev v Teden gozdov 2019: Srečanje evropohodnikov 2019 in pričetek Tedna gozdov 2019

29. maj 2019 ob 11. uri

Dunajska 22, Ljubljana

Otvoritev Tedna gozdov 2019 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS z mednarodno razstavo TRIPLE WOOD - primeri kakovostne lesene gradnje v alpski makro-regiji

29. maj 2019

Večna pot 2, Ljubljana

Osrednja prireditev ob Tednu gozdov 2019

  • 9:00 - 13:00 Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Centralne enote ZGS
  • 11:00 Tiskovna konferenca ob Tednu gozdov 2019
  • 13:00 Svečana akademija ob 25 letnici delovanja javne gozdarske službe

Prireditev bo dopoljnevala razstava največjih dosežkov in dobrih praks 25 let javne gozdarske službe in tržnica projektov - predstavitev mednarodnih projektov Zavoda za gozdove in Gozdarskega inštituta Slovenije.

V Tednu gozdov bodo kot vsako leto tudi letos po Sloveniji potekale prireditve za popularizacijo gozdov in gozdarstva v organizaciji Območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., Zavoda RS za varstvo narave, Zveze gozdarskih društev Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, srednjih gozdarskih šol in drugih organizacij, ki delujejo v gozdnem prostoru.

Več informacij: Ključna sporočila (največji dosežki in dobre prakse 25 let javne gozdarske službe) | Gradiva | Prireditve po Sloveniji ob Tednu gozdov 2019

 

Največji dosežki in dobre prakse 25 let javne gozdarske službe

Gozdarstvo v samostojni Sloveniji zaznamujejo dosežki in dobre prakse, med katerimi izpostavljamo:

25 let zavezanosti sonaravnemu, trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi. »Slovenska šola gozdarstva,« katere načela se uveljavljajo skozi večstopenjski in participativni sistem gozdnogospodarskega načrtovanja ter široko razvejano in brezplačno javno gozdarsko službo s preko 550 zaposlenimi inženirji gozdarstva, v sodelovanju z lastniki gozdov in drugimi skrbno gospodari s slovenskimi gozdovi. S strokovno prisotnostjo in usmerjanjem gospodarjenja v vseh gozdovih, ne glede na lastništvo, ter skozi procese gozdnogospodarsko načrtovanje in individualno izbiro drevja za posek, smo v zadnjih 25 leti uspeli stanje slovenskih gozdov ne le ohraniti, ampak tudi izboljšati. Kar je pri slovenskem gozdarstvu drugače od praks drugje po Evropi, je to, da tudi v praksi gozd obravnavamo kot ekosistem, v katerem imajo različne dejavnosti kot so proizvodnja lesa, lov in podobne sicer svoje mesto, ampak so le del pomembnejše celote, t.j. gozda. Trganje delov te celote na parcialne interese v končni fazi pripelje samo do enega: uničenja gozda kot ekosistema, posledice pa nosi celotna družba.

Gozdovi so ohranjeni in na splošno v boljšem stanju kot pred 25 leti. V zadnjih 25 letnih smo priča  dvigovanju lesne zaloge, prirastka in posledično možnega poseka lesa, ki se je povečal skoraj 40 %. Uspešni smo bili tudi pri varovanju in ohranjanju naravne raznovrstnosti gozdov – gozdnogospodarski načrti v Sloveniji veljajo kot upravljavski načrti za območja Natura 2000, ki prekrivajo 50 % slovenskih gozdov – takšna rešitev je v Evropi edinstvena in priča o načinu upravljanja z gozdovi v Sloveniji. O pomenu slovenskih gozdov kot svetovne naravne dediščine pričajo tudi vpis gozdnega rezervata Snežnik-Ždrocle na seznam naravne dediščine UNESCO in izboljšanje stanja populacij velikih zveri (rjavega medveda, volka in risa), ki odmeva tudi v mednarodnem prostoru.

Gozdove smo uspešno varovali pred boleznimi in škodljivci ter sanirali posledice naravnih ujm. Varstvo gozdov pred podlubniki je pomembno krojilo 25 let gozdarstva v Sloveniji. Katastrofalni žledolom leta 2014 ter vetrolomi in namnožitve podlubnikov v kasnejših letih so postavili slovensko gozdarstvo pred preizkušnjo, ki jo je uspešno prestalo. Ohranila sta se skupna lesna zaloga in prirastek. Danes pospešeno poteka obnova poškodovanih gozdov, hkrati pa tečejo raziskovalne in razvojne aktivnosti, katerih rezultati nam bodo v prihodnosti pomagali ohraniti gozdove v dobrem stanju kljub posledicam globalizacije in podnebnim spremembam, ki jih čakajo v prihodnosti.

Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi. Gozdarstvo v Sloveniji izrazito zaznamuje sodelovanje – med lastniki gozdov, javno gozdarsko službo in obiskovalci gozdov; med organizacijami in deležniki, ki delujejo v gozdnem prostoru, in drugimi. V dobro narave in ljudi sodelujemo v okviru izbire drevja za posek (takšnih stikov je okoli 80.000 letno), usposabljanj za varno delo v gozdu, združenj lastnikov gozdov, prireditev za popularizacijo gozdov, ki jih v zadnjih letih organiziramo preko 700 letno ter aktivnosti gozdne pedagogike, ki se jih v zadnjih letih udeleži okoli 15.000 otrok. Javna gozdarska služba pomembno prispeva tudi k odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami in modernizaciji gozdarske proizvodnje, ki je pomembna tako z ekonomskega kot s človeškega vidika, saj v gozdu sodobna oprema pogosto rešuje življenja.

Prireditve po Sloveniji

Termin

Kraj prireditve, dogodka

Naslov, opis prireditve ali dogodka

Kontaktna oseba

25. maj 2019 ob 9. uri

Nova vas na Blokah

Uvodna prireditev v Teden gozdov 2019: Srečanje evropohodnikov 2019 in pričetek Tedna gozdov 2019

Jože Prah, joze.prah@zgs.si

29. maj 2019 ob 11. uri

Dunajska 22, Ljubljana

Otvoritev Tedna gozdov 2019 na Ministrvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS z mednarodno razstavo TRIPLE WOOD - primeri kakovostne lesene gradnje v alpski makro-regiji

Boris Rantaša, boris.rantasa@zgs.si

29. maj 2019

Večna pot 2, Ljubljana

Osrednja prireditev ob Tednu gozdov 2019: Dan odprtih vrat, Tiskovna konferenca ob Tednu gozdov 2019, Svečana akademija in predstavitev največjih dosežkov 25 let Javne gozdarske službe

Boris Rantaša, boris.rantasa@zgs.si

23. maj do 21. junij 2019

Park Škocjanske jame

Razstava: Turizem, gozd, kultura

Boštjan Košiček, 041 695 549, Bostjan.Kosicek@zgs.si

24. maj 2019 ob 9. uri

Idrija, Trg sv. Ahacija 2

Posvet na temo: "Gozd je modrost"

Edo Kozorog, oetolmin@zgs.si, 041 65 70 71

24. maj 2019 ob 9. uri

Gozdna učna pot Šumberk

Naravoslovni dan za učence OŠ Domžale

Bogdan Bartol, bogdan.bartol@zgs.si, 041 657 201

24. maj 2019 ob 9. uri

dom v Iškem vintgarju

Evropohod od Iškega vintgarja do Krvave peči

Milan Podlogar, milan.podlogar@zgs.si, 041 657 243

25. maj 2019 ob 9. uri

Nova vas na Blokah

Srečanje evropopotnikov 2019

Anton Smrekar, anton.smrekar@zgs.si, 041 657 305

25. maj 2019 ob 9. uri

RTC Zapotok

Voden sprehod po Zapotoški učni poti (v sodelovanju z društvom Zapotok)

Majda Petretič, majda.petretic@zgs.si, 041 657 222

25. maj 2019 ob 9. uri

Dolenje jezero

Dan Notranjskega parka: predstavitev projekta ECO KARST

Sašo Gorjanc, saso.gorjanc@zgs.si

26. maj 2019

Park Škocjanske jame

Gozdarska stojnica na Dnevu parka Škocjanske jame

Boštjan Košiček, 041 695 549, Bostjan.Kosicek@zgs.si

26. maj 2019 ob 11.00 uri

Ormož

Gozdovi v vzhodnih Slovenskih goricah in Ptujsko - Središkem polju

Matjaž Zupanič, matjaz.zupanic@zgs.si, 041 657 785

27. maj 2019 ob 9. uri

Prvačina

Poučni izlet v gozd

Helena Zorn, helena.zorn@zgs.si, 041 65 70 48

27. maj 2019 ob 9. uri

 Kočevje, Rožna ulica 39

Tiskovna konferenca ob Tednu gozdov 2019 - Kočevje

Katja Konečnik, katja.konecnik@zgs.si, 041 798 911

27. maj 2019 ob 11.00 uri

Parkirišče pred občinsko stavbo v Rogatcu

Sotla nas povezuje

Miro Kores, Dušan Debenak

27. maj 2019 ob 13.55 uri

Tematske poti v gozdnogospodarskem območju Nazarje

Sprehod skozi gozd z gozdarjem

Marijan Denša, marijan.densa@zgs.si, 041 657 634

27. maj in 3. junij 2019 ob 9. uri

Hudi kot

Predstavitev lokalnih gozdov

Jerneja Čoderl, jerneja.coderl@zgs.si, 041 65 7701

28. maj 2019 ob 9. uri

Gozdna učna pot Bukovniško jezero

Aktivnosti gozdne pedagogike

Janja Kelenc, janja.kelenc@zgs.si, 041 657 851

28. maj 2019 ob 9. uri

Gozdna učna pot Šumberk

Obisk gozda z učenci OŠ Vič

Iztok Popovič, iztok.popovic@zgs.si, 041 657 204

28. maj 2019 ob 9. uri

Revir Ajdovec

Predstavitev revirja Ajdovec

Sandi Valenčič, 051 391 347

28. in 31. maj 2019 ob 9. uri

Gorenja vas Poljane

Vodenja po gozdni učni poti Visoko

Bogo Žun, bogo.zun@zgs.si, 041 657 175

28. maj 2019 ob 10. uri

Mariborski otok

Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji

Jožef Mrakič, jozef.mrakic@zgs.si, 041 695 561

28. maj 2019 ob 10:45

rado Univox, Kočevje

Radijska oddaja Spoštujmo gozd na radiu Univox

Katja Konečnik, katja.konecnik@zgs.si, 041 798 911

29. maj 2019 ob 10. uri

Grad Vrbovec Nazarje in gozd v Dobletini

Tujerodne invazivne rastline: izziv sedanjosti – problem prihodnosti

Marijan Denša, marijan.densa@zgs.si, 041 657 634

29. maj 2019 ob 9. uri

Sračja dolina pri Črnučah

Prireditev: »Gozd, voda in mlinček«

Marijana Tavčar, marijana.tavcar@zgs.si, 041 657 239

29. maj 2019 ob 9.30 uri

Breg nad Mežico, CŠOD Peca

Regijski kviz o poznavanju gozda za osnovne šole

Gorazd Mlinšek, gorazd.mlinsek@zgs.si, 041657715

30. maj 2019

Postojna

Prireditev ob 25 letnici javne gozdarske službe v Sloveniji

Anton Smrekar, anton.smrekar@zgs.si, 041 657 305

30. maj 2019 ob 8.00 uri

Vrhe (Zagorje ob Savi)

25 let ZGS in 25 let dobre prakse premene smrekove monokulture

Boštjan Pihler, ke.zagorje@zgs.si, 041 657 203

30. maj 2019 ob 8:45

Gozdna učna pot Onger

Spoznavanje drevesnih vrst in gozdnega bontona z učenci OŠ Trzin

Janez Mušič, janez.music@zgs.si, 041 657 221

30. maj 2019 ob 9. uri

Ptuj

25 let ZGS na Ptujsko-Ormoškem območju

Goran Erčevič, goran.ercevic@zgs.si, 041 657 753

30. maj 2019 ob 9. uri

POP Blata Mlake

Raziskovanje bajerja in okoliškega gozda z učenci OŠ Dragomelj

Bogdan Bartol, bogdan.bartol@zgs.si, 041 657 201

30. maj 2019 ob 10. uri

Polana - Lovenjakov dvor

PANNONIA 2019: Srečanje gozdarjev treh dežel

Štefan Kovač, stefan.kovac@zgs.si, 041 688 393

30. maj 2019 ob 18.00 uri

Mosti, Jelovica

Vodenje po gozdu

Boštjan Škrlep, bostjan.skrlep@zgs.si, 041 657 178

30. maj 2019 ob 20.00 uri

Mosti, Jelovica

Literarni večer v gozdu

Boštjan Škrlep, bostjan.skrlep@zgs.si, 041 657 178

31. maj 2019

Sežana

Razglednica Primorsko drevo leta 2019 – Brez vrstne pestrosti ni gozda

Bogdan Magajna, 041 657 897, Bogdan.Magajna@zgs.si

31. maj 2019

Dragatuš

Delavnica za lastnike gozdov

Strmec Nace, 041 657 493

31. maj 2019 in 1. junij 2019

Sv. Anton na Pohorju, Vuhred

Naravoslovni dan

Miha Mrakič, 041 657 685

31. maj 2019 ob 8.30 uri

Ljubno - prireditveni prostor Vrbje

Dan za Savinjo

Marijan Denša, marijan.densa@zgs.si, 041 657 634

31. maj 2019 ob 9. uri

Grad na Goričkem

Predstavitev Izjemna drevesa Pomurja

Simona Foltin, simona.foltin@zgs.si, 041 657 850

31. maj 2019 ob 9. uri

Žaga Rog

Gozdarsko srečanje na vrhu Roga

Katja Konečnik, katja.konecnik@zgs.si, 041 798 911

31. maj 2019 ob 13.30 uri

Ljubno - Ribiški dom

Osrednja prireditev Tedna gozdov 2019 v gozdnogospodarskem območju Nazarje

Marijan Denša, marijan.densa@zgs.si, 041 657 634

1. junij 2019 ob 11.00 uri

Ptuj

25 let ZGS na Ptujsko-ormoškem območju

Igor Kopše, igor.kopse, 041 657 796

1. junij 2019 ob 12. uri

Logarska dolina, pri Domu planincev, Logarska dolina 15a, 3335 Solčava

Srečanje oglarjev iz vse Slovenije

Alojz Lipnik, alojz.lipnik@zgs.si, 031 361 914

1. junij 2019 ob 9. uri

Kočevska Reka, stavba ZGS KE Kočevska Reka, Kočevska Reka 40

Kolesarjenje - s kolesi odkrivamo nekdaj zaprte kraje

Janez Konečnik, janez.konecnik@siol.net, 041 657 388

2. junij 2019 ob 9. uri

Ravne pri Borovcu, kmetija Jurjevič

Pohod po Borovški naravoslovni poti

Mirjam Mikulič, mirjam.mikulic@zgs.si, 041 657 401

3. junij 2019 ob 8.00 uri

Črešnejvec pri Slovenski Bistrici

Prireditv: Spoznajmo gozd!

Matjaž Zupanič, matjaz.zupanic@zgs.si, 041 657 785

15. junij 2019 ob 8. uri

Dom v Iškem vintgarju

Pohod po soteski Iške s predstavitvijo posebnosti rastlinskega in živalskega sveta v soteski Iške (v sodelovanju s PD Krim)

Milan Podlogar, milan.podlogar@zgs.si, 041 657 243