Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori o aktivnostih gozdarskega nadzora

Kdo izvaja aktivnosti gozdarskega nadzora?
Gozdarski nadzor izvajajo zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije (dalje: ZGS) v sodelovanju z Inšpekcijo za gozdarstvo. Gozdarski nadzor poteka znotraj Službe za gozdarski in naravovarstveni nadzor ZGS.

Kaj pokriva področje gozdarskega nadzora?
Področje aktivnosti gozdarskega nadzora določa 77.a člen Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl., dalje: ZG), in sicer:

 • ugotavljanje kršitev glede zmanjševanja rastnosti sestoja ali rodovitnosti rastišča, stabilnosti ali trajnosti gozda oziroma ogrožanja njegovega obstoja, namena ali funkcij, ki se med drugim povzročajo tudi z zasekovanjem, lupljenjem, zarezovanjem, zažiganjem drevja in grmovja, odvažanjem in zastrupljanjem zemlje, ogrožanjem bivališč živali;
 • ugotavljanje kršitev glede omejitev in prepovedi nabiranja živali, plodov, gob in rastlin;
 • ugotavljanje kršitev glede rekreativnega nabiranja gob, plodov, zelnatih rastlin in njihovih delov;
 • ugotavljanje kršitev glede vožnje v gozdu;
 • ugotavljanje kršitev, ki bi zmanjšale ali preprečile uporabo gozdnih prometnic oziroma povečale stroške njihovega vzdrževanja;
 • opozarjanje oseb na dejanja, ki škodijo gozdu.

Spremlja se tudi druge pojave oziroma kršitve, ki niso sprejemljive v gozdnem prostoru in se nanašajo na problematiko varstva narave: s področja gozdarstva (npr. nedovoljene poseke, paša v gozdu); posegi v gozdni prostor; nelegalna odlagališča odpadkov; kurjenje v naravi na krajih ali v času, ko to ni dovoljeno; kampiranje zunaj urejenih prostorov; ipd.

Katere so glavne aktivnosti zaposlenih ZGS, ki izvajajo gozdarski nadzor?
Aktivnosti gozdarskega nadzora se v letu 2023 prednostno izvajajo na način seznanjanja, obveščanja in opozarjanja obiskovalcev gozda glede spoštovanja predpisov s področja gozdarstva in da v gozdu veljajo določena pravila obnašanja, ki smo jih dolžni spoštovati. Zaposleni ZGS izvajajo aktivnosti gozdarskega nadzora v sodelovanju z Inšpekcijo za gozdarstvo.

Razlika med gozdarskim in naravovarstvenim nadzorom?
Gozdarski nadzor: Področje gozdarskega nadzora ureja Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.). Aktivnosti gozdarskega nadzora izvajajo zaposleni ZGS pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Zaposleni ZGS izvajajo aktivnosti seznanjanja, obveščanja in opozarjanja obiskovalcev gozda skladno s kršitvami določb 77.a člena ZG. Zaposleni ZGS ne ugotavljajo istovetnosti oseb, ne izrekajo glob in sankcij in ne ustavljajo/zasegajo motornih vozil. O zaznanih hujših kršitvah ustrezno obveščajo pristojne službe (Inšpekcijo za gozdarstvo in ostale). 

Naravovarstveni nadzor: Področje naravovarstvenega/neposrednega nadzora v naravi ureja Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 in nasl.). Aktivnosti neposrednega nadzora v naravi izvajajo usposobljeni naravovarstveni nadzorniki pod okriljem Ministrstva za naravne vire in prostor RS.

Naravovarstveni nadzorniki lahko ustavijo voznika, od njega zahtevajo dokumente in/ali zasežejo vozila na motorni pogon in zasežejo predmete, uporabljene ali namenjene za prekršek ali nastale s prekrškom. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb in dokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve. V nekaterih posebej določenih primerih lahko izterjajo globo na mestu storitve prekrška. Zaposleni so na upravah naravnih parkov in rezervatov.

Na katere kršitve so zaposleni ZGS pri izvajanju aktivnosti gozdarskega nadzora še posebej pozorni?
Zaposleni ZGS so pri izvajanju aktivnosti gozdarskega nadzora še posebej pozorni na naslednje kršitve:

 • omejitev in prepovedi nabiranja živali, plodov, gob, rastlin;
 • vožnja v gozdu – avtomobili izven gozdnih cest;
 • vožnja v gozdu – kolesarji;
 • vožnja v gozdu – motokros, sani, štirikolesnik;
 • prekomerna uporaba gozdnih prometnic;
 • zmanjšanje rastnosti sestoja, rodovitnosti rastišča, stabilnosti ali trajnosti gozda oziroma ogrožanje njegovega obstoja, namena ali funkcij, ki se med drugim povzročajo tudi z zasekovanjem, lupljenjem, zarezovanjem, zažiganjem drevja in grmovja, odvažanjem in zastrupljanjem zemlje, ogrožanjem bivališč živali;
 • uporaba gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom uporabe;
 • parkiranje motornih vozil, počitniških prikolic ali motornega vozila, ki se uporablja za bivanje, izven za to določenih mest;
 • paša v gozdu;
 • omejitve uporabe planinskih poti.

Ali zaposleni ZGS izrekajo globe oziroma sankcije za posamezne prekrške?
Zavod za gozdove Slovenije ni prekrškovni organ in zaposleni ZGS ne izvajajo prekrškovnega postopka ter ne izrekajo glob oziroma sankcij. V primeru zaznave hujših kršitev s področja varstva narave o tem obvestijo Inšpekcijo za gozdarstvo oziroma drug pristojen inšpekcijski organ.

Na kaj moramo biti pozorni pri vožnji v naravnem okolju?
V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Dovoljena je pa ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, pod pogoji:

 • ustavljanje ali parkiranje je v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet;
 • parkiranju ne nasprotuje lastnik zemljišča;
 • vozilo je parkirano na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.

Obiskovalci gozda oz. vozniki motornih vozil morajo biti pozorni na režime uporabe gozdnih cest in gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov.

Na kaj moramo biti pozorni pri nabiranju gob in gozdnih plodov?
Posameznik sme v gozdu za lastne potrebe na dan nabrati največ 2 kg mahov, gob in plodov (kostanj, borovnice, maline, gozdne jagode, brusnice ...) ter največ 1 kg zelnatih rastlin (čemaž ...). Rastlin, ki so zaščitene, ne smemo nabirati.

Gozdne sadeže nabiramo tako, da ne poškodujemo rastlin. Nabiramo jih v zmernih količinah in le toliko, kolikor jih bomo dejansko porabili.

Kje lahko dobimo dodatne informacije v zvezi z izvajanjem aktivnosti gozdarskega nadzora?
Za dodatne informacije o aktivnostih gozdarskega nadzora, ki jih izvajajo zaposleni ZGS, lahko pridobite na e-naslovu: spostujmo.gozdping@zgspong.si.