Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Javne razgrnitve GGN GGO, LUN LUO in okoljskih poročil

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) skladno s 14. členom Zakona o gozdovih začenja z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030 in v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja tudi javno razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe.

V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov po urniku zapisanem v preglednici na dnu te spletne strani v poglavju Kraj in čas javnih razgrnitev in javnih obravnav.

Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022.

Na ZGS smo v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov smo na ZGS med 1. 11. 2020 in 31. 12. 2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri katerih smo s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki smo jih pri izdelavi osnutkov območnih načrtov tudi upoštevali. Pripravljena je bila tudi anketa, s katero smo v širšem krogu deležnikov ovrednotili pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih.

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave območnih načrtov, v okviru katerih zbiramo konkretne pripombe na posamezne območne GGN GGO in LUN ter na okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave.

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo po vsebinjenju, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za  varovana območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji mnenj. Po dveh dopolnitvah je Ministrstvo za okolje v juniju 2022 izdalo tudi mnenji o ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z dodatkoma lahko javno razgrneta.

Vsi javno razgrnjeni dokumenti po posameznih gozdnogospodarskih oz. lovsko upravljavskih območjih so dostopni v spodnjih preglednicah v stolpcu »prenos dokumenta«. ZGS vljudno vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe na posamezen dokument je mogoče oddati na obrazcu dostopnem v spodnjih preglednicah v stolpcu »obrazec za pripombo« do vključno 2. septembra 2022. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in pripombe ter nerelevantni komentarji ne bodo upoštevali.

Več informacij o procesu najdete na spletni strani: www.zgs.si/on2021

 

Javne razgrnitve gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij 2021-2030


GGN GGO 2021-2030

Prenos dokumenta

Obrazec za pripombo

Kontakt 1

Kontakt 2

GGN GGO Tolmin

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

janez.pagon@zgs.si

oetolmin@zgs.si

GGN GGO Bled

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

andrej.gartner@zgs.si

oebled@zgs.si

GGN GGO Kranj

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

vanja.primozic@zgs.si

oekranj@zgs.si

GGN GGO Ljubljana

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

andrej.jeklar@zgs.si

oeljubljana@zgs.si

GGN GGO Postojna

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

peter.krma@zgs.si

oepostojna@zgs.si

GGN GGO Kočevje

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

tomaz.devjak@zgs.si

oekocevje@zgs.si

GGN GGO Novo mesto

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

drejc.kotnik@zgs.si

oenovomesto@zgs.si

GGN GGO Brežice

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

gregor.bogovic@zgs.si

oebrezice@zgs.si

GGN GGO Celje

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

matej.tajnikar@zgs.si

oecelje@zgs.si

GGN GGO Nazarje

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

vid.preloznik@zgs.si

oenazarje@zgs.si

GGN GGO Slovenj Gradec

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

ljudmila.medved@zgs.si

oeslovenjgradec@zgs.si

GGN GGO Maribor

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

mateja.cojzer@zgs.si

oemaribor@zgs.si

GGN GGO Murska sobota

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

stef.kovac@zgs.si

oemurskasobota@zgs.gov.si

GGN GGO Kraško

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

matej.rescic@zgs.si

oesezana@zgs.si

 

Javna razgrnitev okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za 14 GGN GGO 2021-2030

 

Prenos dokumenta

Obrazec za pripombo

Kontakt 1

Kontakt 2

Okoljsko poročilo za 14 GGN GGO 2021-2030

Osnutek poročila

Priloga 1

Oddaj pripombo

matjaz.gucek@zgs.si

zgs.tajnistvo@zgs.si

Dodatek na varovana območja za 14 GGN GGO 2021-2030

Osnutek poročila

Oddaj pripombo

matjaz.gucek@zgs.si

zgs.tajnistvo@zgs.si

 

Javne razgrnitve lovsko upravljavskih načrtov lovsko upravljavskih območij 2021-2030


LUN LUO 2021-2030

Prenos dokumenta

Obrazec za pripombo

Kontakt 1

Kontakt 2

Triglavsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

janez.pagon@zgs.si

oetolmin@zgs.si

Zahodno visoko kraško

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

janez.pagon@zgs.si

oetolmin@zgs.si

Gorenjsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

vanja.primozic@zgs.si

oekranj@zgs.si

Zasavsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

andrej.jeklar@zgs.si

oeljubljana@zgs.si

Notranjsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

peter.krma@zgs.si

oepostojna@zgs.si

Kočevsko - Belokranjsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

tomaz.devjak@zgs.si

oekocevje@zgs.si

Novomeško

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

drejc.kotnik@zgs.si

oenovomesto@zgs.si

Posavsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

gregor.bogovic@zgs.si

oebrezice@zgs.si

Savinjsko - Kozjansko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

matej.tajnikar@zgs.si

oecelje@zgs.si

Kamniško - Savinjsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

vid.preloznik@zgs.si

oenazarje@zgs.si

Pohorsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

ljudmila.medved@zgs.si

oeslovenjgradec@zgs.si

Slovensko Goriško

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

mateja.cojzer@zgs.si

oemaribor@zgs.si

Ptujsko - Ormoško

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

mateja.cojzer@zgs.si

oemaribor@zgs.si

Pomursko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

stef.kovac@zgs.si

oemurskasobota@zgs.gov.si

Primorsko

Osnutek načrta

Oddaj pripombo

matej.rescic@zgs.si

oesezana@zgs.si

 

Javna razgrnitev okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za 15 LUN 2021-2030


 

Prenos dokumenta

Obrazec za oddajo pripombe

Kontakt 1

Kontakt 2

Okoljsko poročilo za 15 LUN 2021-2030

Osnutek poročila

Oddaj pripombo

matija.stergar@zgs.si

zgs.tajnistvo@zgs.si

Dodatek na varovana območja za 15 LUN 2021-2030

Osnutek poročila

Oddaj pripombo

matija.stergar@zgs.si

zgs.tajnistvo@zgs.si

 

Kraj in čas javnih razgrnitev in javnih obravnav

V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na lokacijah zapisanih v spodnji preglednici, kjer so navedene tudi lokacije in čas javne obravnave ter kontaktne osebe v primeru dodatnih vprašanj. Na javne obravnave se je potrebno prijaviti na e-naslove zapisane v spodnji preglednici.

Preglednica: lokacije in termini javnih razgrnitev in javnih obravnav osnutkov gozdnogospodarskih (GGN GGO) in lovsko upravljavskih načrtov (LUN) območij ureditvenega obdobja 2021 – 2030 ter okoljskih poročil z dodatkom.

GGN GGO

LUN

Območna enota ZGS

Kraj in obdobje javne razgrnitve (leto 2022)

Čas in kraj javne obravnave (leto 2022)

Kontaktna oseba

Telefon za informacije

Tolmin

Triglavsko; Zahodno visoko kraško

Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

26.07.-

02.09.

31.08.

17:00

Sedež OE Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

Janez Pagon

e-pošta

 

05-3801-240 051 691 040

Bled

/

Bled

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

26.07.-

02.09.

01.09.

17:00

Sedež OE Bled, dvorana GG Bled

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

Andrej Gartner

e-pošta

 

04-5750-300

Kranj

Gorenjsko

Kranj

Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

26.07.-

02.09.

02.09.

17:00

Gostilnica Kresnik

Kranjska cesta 2A, 4202 Naklo

Vanja Primožič

e-pošta

 

04-2024-200

Ljubljana

Zasavsko

Ljubljana

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

26.07.-

02.09.

25.08.

17:00

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig

Zabrv 12, 1292 Ig

Andrej Jeklar

e-pošta

 

01-2410-624

Postojna

Notranjsko

Postojna

Vojkova 9, 6230 Postojna

26.07.-

02.09.

26.08.

17:00

Krpanov dom Pivka

Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Peter Krma

e-pošta

05-7000-610

Kočevje

Kočevsko - Belokranjsko

Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

26.07.-

02.09.

29.08.

17:00

Sedež OE Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Tomaž Devjak

e-pošta

 

01-8950-400 041 657 391

Novo mesto

Novomeško

Novo mesto

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

26.07.-

02.09.

02.09.

17:00

Kmetijsko gozdarski zavod, OE Novo mesto

Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

Andrej Kotnik

e-pošta

 

07-3942-550

Brežice

Posavsko

Brežice

C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice

26.07.-

02.09.

30.08.

17:00

Upravna enota Brežice

Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice

Gregor Bogovič

e-pošta

 

07-4991-600

Celje

Savinjsko - Kozjansko

Celje

Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje

26.07.-

02.09.

01.09.

17:00

Osrednja knjižnica Celje

Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Matej Tajnikar

e-pošta

 

03-4255-180

Nazarje

Kamniško - Savinjsko

Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

26.07.-

02.09.

26.08.

17:00

Dom kulture Nazarje

Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje

Vid Preložnik

e-pošta

 

03-839-3770

Slovenj Gradec

Pohorsko

Slovenj Gradec

Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

26.07.-

02.09.

30.08.

17:00

PGD Legen

Legen 126, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Ljudmila Medved

e-pošta

 

02-8839-220 041 657 674

Maribor

Slovensko goriško;

Ptujsko - Ormoško

Maribor

Tyrševa 15, 2000 Maribor

26.07.-

02.09.

31.08.

17:00

Kulturni dom Kamnica

Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica

Mateja Cojzer

e-pošta

 

02-2341-615 041 657 752

Murska sobota

Pomursko

Murska sobota

Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota

26.07.-

02.09.

25.08.

17:00

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Zvezna ul. 10, 9000 Murska Sobota

Štefan Kovač ml.

e-pošta

 

02-5349-500 041 657 845

Kraško

Primorsko

Sežana

Partizanska cesta 49, 6210 Sežana

26.07.-

02.09.

29.08.

17:00

Občina Sežana

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matej Reščič

e-pošta

 

05-7074-400


Nadaljnji postopki

ZGS bo po koncu javne razgrnitve in javnih obravnav v čim večji meri upošteval prejeta mnenja in pripombe ter dokumente, na katere se konkretne pripombe nanašajo ustrezno dopolnil in jih posredoval pristojnim Ministrstvom skladno s postopki določenimi v pravnih predpisih.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podana mnenja in pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.