Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Promet z gozdnimi lesnimi sortimenti

Vodenje podatkov za spremljanje sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti po sistemu potrebne skrbnosti

Za boj proti trgovini z nezakonito pridobljenim lesom je EU oktobra 2010 sprejela uredbo EU o lesu oz. natančneje Uredbo (EU) št. 995/2010. Uredba je eden od ukrepov v okviru Akcijskega načrta EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT).

Uredba EU o lesu določa, da morajo pravne in fizične osebe v primeru, ko prvič dajejo na trg EU les in lesne proizvode, vzpostaviti sistem potrebne skrbnosti in z njim povezano sledljivost lesa in lesnih proizvodov. V te namene morajo lastniki gozdov ter tudi druge fizične in pravne osebe skladno z Uredbo (EU) št. 995/2010 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 607/2012 5 let zagotavljati informacije o vrsti proizvoda, drevesni vrsti in količini lesa, dovoljenju za posek (npr. odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves ali drug dokument, ki je podlaga za zakonit posek), imenu in naslovu prejemnika oz. trgovca (osebnemu imenu in naslovu fizične osebe ali firmi in sedežu pravne osebe), kateremu je dobavil oz. prodal gozdne lesne sortimente ter morebitna druga dovoljenja, če je sečnja potekala v območjih, ki so varovana po drugih predpisih. V okviru sistema potrebne skrbnosti je potrebno podati še oceno tveganja zakonitosti sečnje ter v primeru, da tveganje ni zanemarljivo, navesti tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja. 

Kot pripomoček za preprosto in pregledno vodenje podatkov, zahtevanih s predpisi, oz. za zagotavljanje predpisanih informacij v primeru kontrol (gozdarska inšpekcija, Finančna uprava RS) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priporoča uporabo »Evidenčnega lista o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti« in hrambo spremljajočih dokumentov (odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, drugi s posekom povezani dokumenti, računi za prodani les, pogodbe itn.). Lastniki gozdov ter tudi druge fizične in pravne osebe lahko sicer informacije, potrebne za zagotavljanje sledljivosti lesa in lesnih izdelkov ter vzpostavljanje sistema potrebne skrbnosti, zagotavljajo tudi na drugačne načine, ki pa morajo zadostovati določilom Uredbe (EU) št. 995/2010 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012.

Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora mora skladno z Zakonom o gozdovih Uradni list RS, št. 77/2016 od 1. januarja 2017 dalje spremljati »Knjigovodska listina«, ki je ena od listin, ki jih opredeljujejo Slovenski računovodski standardi. Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov mora imeti po njihovi naložitvi na prevozno sredstvo in med njihovim prevozom knjigovodsko listino pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled. Knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda. Enako velja v primeru prevoza v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Knjigovodska listina in odločba o odobritvi poseka izbranih dreves nista potrebna za gozdno lesne sortimente, ki so na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les) tanjši od 10 cm, če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov. 

Knjigovodska listina ni potrebna tudi za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru mora prevoz gozdnih lesnih sortimentov spremljati izjava ali druga listina, v kateri so navedeni vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov. Izjavo ali drugo listino morata podpisati pošiljatelj in prejemnik ter jo hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov. 

Implementacija EU uredb št. 995/2010 in št. 607/2012 v Sloveniji

V letu 2013 je bil zaradi implementacije Uredbe (EU) št. 995/2010 ter za zmanjševanje nezakonite sečnje dopolnjen Zakon o gozdovih (v nadaljnjem besedilu: ZoG), ki je določil pristojne organe za izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012, zaradi sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pa je bila pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov uvedena prevoznica. V letu 2014 se je z dopolnitvijo ZoG za lastnike gozdov zaradi spremljanja sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov uvedel evidenčni list. V letu 2014 se je za zagotavljanje čim hitrejše odprave posledic naravne nesreče nacionalnih razsežnosti (žledoloma) s spremembo ZoG omogočilo, da se je sledljivost gozdnih lesnih sortimentov namesto s prevoznico lahko zagotavljala le z listino o uporabi in prometu gozdnih lesnih sortimentov. 

Glede na razmere v slovenskih gozdovih (namnožitev podlubnikov) v letu 2016 in na predvideno daljše obdobje izvajanja sanacijskih ukrepov je bilo treba urediti prevoz gozdnih lesnih sortimentov tako, da je ob zmanjšanih administrativnih obremenitvah še naprej zagotovljena sledljivost lesa. Z novo dopolnitvijo ZoG (Uradni list RS, št. 77/2016) so v kar največji možni meri poenostavljeni postopki za zagotavljanje sledljivosti lesa in tako zmanjšane administrativne obremenitev fizičnih in pravnih oseb pri pridobivanju, transportu in prodaji gozdnih lesnih sortimentov. 

Med izvajanjem nadzora podjetij in lastnikov gozdov, ki na trg EU dajejo les in lesne sortimente, so se pokazale določene pomanjkljivosti pri ukrepanju pristojnih organov v primerih, ko podjetje, ki daje na trg les in lesne proizvode, ne more dokazati zakonitega izvora. Z zadnjo spremembo zakona bo v primeru, da pristojni organ pri izvajanju nadzora pri gospodarskem subjektu iz točke (c) 2. člena Uredbe 995/2010/EU ugotovi, da so les ali izdelki iz lesa nezakonitega izvora oziroma, če ta gospodarski subjekt zakonitega izvora ne dokaže, pristojni organ gospodarskemu subjektu z odločbo prepovedal njihov promet.«.

Za vzpostavitev sistema potrebne skrbnosti, kot ga določa Uredba (EU) št. 995/2010, lahko gospodarski subjekti najamejo t. i. nadzorne organizacije, ki jih je potrdila Evropska komisija. Kljub temu morajo nadzorne organizacije skrbeti, da sistem potrebne skrbnosti gospodarski subjekti pravilno izvajajo, o morebitnih večjih in ponavljajočih se kršitvah pa morajo obvestiti pristojne organe.

Za nadzor nad izvajanjem zadnjih sprememb in dopolnil Zakona o gozdovih so pristojni Gozdarska inšpekcija in Finančna uprava Republike Slovenije, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Več informacij o zagotavljanju sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti po sistemu potrebne skrbnosti je dostopnih na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (povezava).