Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Subvencije

Podpora investicijam – nepovratna sredstva

Tudi v letu 2006 bo Ministrstvo za okolje in prostor – Sektor za ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije spodbujal izrabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije.

 • razpisi za gospodinjstva so bili objavljeni v mesecu marcu 2006,
 • razpisi za pravne osebe pa kasneje.

Trenutno ni aktualnih razpisov - vsi razpisi so v pripravi!
Razpisi za gospodinjstva so bili objavljeni v mesecu marcu 2006.
Sofinancer v okviru proračunskih sredstev preko javnih razpisov spodbuja izrabo obnovljivih virov energije in sicer:

 • izrabo energije sonca ter okolice (vgradnjo toplotnih črpalk) (oznaka razpisov OVE = obnovljivi viri energije),
 • energetsko izrabo lesne biomase (oznaka razpisov OPEILB = operativni program energetske izrabe lesne biomase),
  ter učinkovito rabo energije:
 • izolacijo fasade, podstrešja ali strehe nad ogrevanim podstrešjem ter zamenjava in obnova oken ter hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v večstanovanjski stavbi (oznaka razpisov JR-ST = stavbe)

Za več informacij obiščite spletno strane www.aure.si.

Diverzifikacija kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri

(povzeto po Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, februar 2006)

Več informacij o aktualnih razpisih na: http://www.arsktrp.gov.si/

NAMEN
Ukrep je namenjen razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj je izboljšati učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah in tako zagotovitvi dodatne vire zaposlovanja in boljši dohodek.

UPRAVIČENCI
Končni prejemniki nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetije, združenja kmetov in fizične ter pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na kmetiji. Fizične ter pravne osebe, ki so registrirane v skladu s predpisom o gospodarskih družbah, niso upravičene pri naložbah v obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov.

Predmet podpore so naložbe:

 • v obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov, predelavo lesa, zelišč in gozdnih sadežev;
 • v obnovo ali novogradnjo in opremo prostorov za opravljanje turistične dejavnosti ter rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji;
 • v obnovo ali novogradnjo in opremo delavnic in razstavno prodajnih prostorov za opravljanje domače obrti;
 • v obnovo ali novogradnjo in opremo prodajaln kmetijskih pridelkov in proizvodov okoliških kmetij;
 • v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za pridobivanje energije iz biomase;
 • združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za namen skupne predelave ali prodaje

Institucije vključene v izvajanje EPD 2004 – 2006:

Organ upravljanja – Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj: Koordinira izvajanje EPD in usmerja posredniška telesa za pravilno izvrševanje nalog.
Posredniško telo – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Koordinira izvajanje 3. prednostne naloge in usmerja končnega upravičenca za pravilno izvrševanje nalog.
Končni upravičenec – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: Odgovoren za izvajanje ukrepov znotraj 3. prednostne naloge (priprava in izvedba razpisov).
Končni prejemnik – Kmetije, združenja kmetov in fizične ter pravne osebe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), za opravljanje dopolnile ali dodatne dejavnosti

Več informacij o programu: http://www.arsktrp.gov.si

Zavod za gozdove Slovenije

Kakšen je namen državnih subvencij v gozdarstvu? (Povzeto po Zavodu za gozdove Slovenije, februar 2006)
Gospodarjenje z gozdom je pravica in obveznost lastnikov gozdov. Zaradi splošnih koristi gozdov za gospodarstvo, okolje in fizično ter kulturno raven življenja vseh prebivalcev države, je država zainteresirana za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, za njihov razvoj in varovanje. Ta interes uveljavlja država z delovanjem javne gozdarske službe in s finančnimi subvencijami za gospodarjenje z gozdovi. Subvencije plačuje država iz proračuna zasebnim lastnikom gozdov za opravljanje določenih del v gozdovih in za nabavo določenih materialov, ki so pri teh delih potrebni.

Kateri predpisi in načrti so podlaga za pridobitev subvencije?

Ker se subvencije izplačujejo iz državnega proračuna, je potreben zelo natančen sistem za načrtovanje, izvedbo in izplačilo.
Najprej mora biti vse utemeljeno v zakonskih aktih. Državne subvencije v gozdarstvu določa Zakon o gozdovih (Ur. l. RS štev 30/1993), podrobneje pa Odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS štev. 58/94, 19/95, 22/96, 82/99), ki jo bomo v tem tekstu imenovali kar Odredba.

Poleg zakonskih in podzakonskih določil je potrebno, da so dela, ki jih bo opravljal lastnik gozda, zajeta v gozdnogojitvenem načrtu. To je podroben načrt za izvedbo del v gozdu, ki izhaja iz višjih ravni gozdnogospodarskih načrtov (območnih načrtov in načrtov gozdnogospodarskih enot). Vse načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije, sprejemata pa jih vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lastniki gozdov imajo pravico sodelovati pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov.

Na podlagi gozdnogojitvenih načrtov Zavod za gozdove Slovenije vsako leto (na začetku leta) izdela program vlaganj v gozdove, ki je pogoj za financiranje in sofinanciranje opravljanja del v gozdovih.

Več informacij dobite na: http://www.zgs.si

EKOLOŠKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD

Tekst je povzet po domači strani EKO sklada. Več informacij o ugodnih kreditih https://www.ekosklad.si/

Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.
obvladovanje in omejevanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj, smotrno ravnanje z odpadki, zmanjševanje tveganj, ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov.

Več informacij o razpisih na:
https://www.ekosklad.si/razpisi.