Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest za določen čas

Šifra: 100 – 20/2019

Datum: 15.01.2019

ZADEVA: Javna objava prostih delovnih mest za določen čas

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosta delovna mesta* kot sledijo:

Delovno mesto, OE

Določen/nedoločen čas

Predviden nastop dela

Vodja območne enote I, OE Tolmin

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote III, OE Bled

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote II, OE Kranj

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote I, OE Ljubljana

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote I, OE Novo mesto

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote II, OE Brežice

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote II, OE Slovenj Gradec

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote I, OE Maribor

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote III, OE Murska Sobota

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote II, OE Sežana

Določen čas

15. 02. 2019

Vodja območne enote III, OE Nazarje

Določen čas

01. 04. 2019

Vodje območnih enot bo imenoval direktor ZGS po predhodnem mnenju sveta območne enote, za dobo štirih let (65. čl. Zakona o gozdovih).

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba: raven - 17001, 17002 ali 17003, smer: 0821 (gozdarstvo in lov),
 • deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu,
 • opravljen strokovni izpit (zaposleni ga mora opraviti v 6 mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je bil do l. 2013 vsebinsko zajet v strokovnem izpitu (zaposleni ga mora opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • vodstvene sposobnosti, organizacijske sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja, komunikativnost, samoiniciativnost, kreativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela v območni enoti,
 • motiviranje, usposabljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev,
 • usklajevanje strokovnega dela vseh področij dela in skrb za razvojno dejavnost,
 • vodenje kadrovske, finančne in izobraževalne politike,
 • pripravljanje programov dela in poročil o delu,
 • organiziranje in usklajevanje dela na pripravi in izvajanju projektov,
 • organiziranje in usklajevanje dela na vseh področjih tržne dejavnosti,
 • koordiniranje in usklajevanje dela v LPN (kjer so v sestavi) ter zagotavljanje uspešnega in Iikvidnega finančnega poslovanja LPN,
 • predlaganje strokovnih in drugih podlag, ki jih obravnava Svet OE ali Strokovni svet OE.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo kandidati predložiti za zasedbo delovnega mesta:

 • izpis iz ZPIZ oz. drugo ustrezno dokazilo o delovni dobi (npr. pogodba o zaposlitvi) – dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če izpolnjevanje pogoja ni razvidno iz pogodb o zaposlitvi, ki jih kandidat doslej sklenil z ZGS,
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije,
 • potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o upravnem postopku (ZUP) oz. preizkusu znanja o upravnem postopku, kot je bil do l. 2013 vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, v kolikor ga kandidat že ima opravljenega – potrdilo je potrebno predložiti le v primeru, če opravljen izpit iz ZUP ni pogoj za delovno mesto, za katerega ima kandidat sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZGS,
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu s predpisom, ki ureja strokovni izpit v javni gozdarski službi, oz. strokovnem izpitu ali pripravniškem izpitu, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oz. Zavodu pred 31. 10. 1998, v kolikor ga kandidat že ima opravljenega – potrdilo je potrebno predložiti le v primeru, če opravljen strokovni izpit ni pogoj za delovno mesto, za katerega ima kandidat sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZGS.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V tej objavi prostih delovnih mest zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

 • 17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • 17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • 17003 magistrska izobrazba

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote skupaj z e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri) v 7. dneh po objavi na Zavodu za zaposlovanje na naslov prijaveping@zgspong.si s pripisom »prijava za delovno mesto vodja OE in ime OE«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

Damjan Oražem

direktor

V vednost:

 • vodje OE
 • zaposleni ZGS, z objavo na oglasnih deskah OE in intranetni strani ZGS (rubrika: Aktualno, novice),
 • urad direktorja – kadrovska služba.

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra:    100 - 4/2019      

Datum: 04.01.2019      

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas           

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas, zaradi priprave oz. izvedbe dela, ki je projektno organizirano, s 3 mesečnim poskusnim delom:    

 

1. »Svetovalec VII/1 (I)« - projekt LIFE LYNX - od predvidoma 15.02.2019 do 14.2.2020 z možnostjo podaljšanja.                     

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • zahtevana izobrazba – raven in smer: 16201, 16202, 16203 ali 16204,
 • zahtevane delovne izkušnje: ne
 • drugi pogoji: vozniški izpit B kategorije, znanja iz projektnega vodenja
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, natančnost, kreativnost, komunikativnost, zaželen je opravljen lovski izpit

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • pridobivanje poslov in projektov na trgu
 • vodenje in usmerjanje aktivnosti na projektih in posameznih poslih
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil
 • informiranje sodelavcev o delu in aktualnih vprašanjih iz svojega področja
 • opravljanje drugih nalog v okviru svoje strokovne usposobljenosti po navodilu/pooblastilu direktorja ali nadrejenega

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota ZGS. 

Rok za prijavo teče od  9.1. do vključno 23.1.2019.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)              

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: prijave@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta svetovalec VII/1 (I) – projekt LIFE LYNX«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem