Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Obvestila, razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo avtomobila

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana na podlagi 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in nasl., dalje: ZSPDSLS-1) objavlja:

Javno zbiranje ponudb za prodajo avtomobila

1. Predmet prodaje je vozilo Škoda Superb Combi 2.0 TDI, 4x4, reg.št. LJ JS 819, št. šasije TMBLF73T4B9038226, leto izdelave 2010. Izhodiščna cena: 5.040,00 EUR.

2. Rok za zbiranje ponudb je 29. 11. 2022 do 13.00 ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.

3. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10 % izhodiščne cene na podračun Zavoda za gozdove Slovenije št. 01100-6030234244, sklic na št. SI 101-1008, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.

4. Ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek oz. firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika,
  • potrdilo o plačilu varščine,
  • matično in davčno številko ponudnika, številko TRR,
  • ponujeno ceno,
  • kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko,
  • navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
  • izpolnjen obrazec ponudbe in izjavo, da ponudnik ni povezana oseba po 7. odst. 51. člena ZSPDSLS-1 (v prilogi razpisa).

5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta , 1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO AVTOMOBILA«

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 11. 2022 ob 9.00 uri v na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija v sestavi: Viktor Miklavčič, Aleš Vesel ter Erika Turk in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. V primeru prejetih več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani k oddaji nove ponudbe.

8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača izbrani ponudnik.

9. Avto se prodaja po načelu videno - kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

10. Izbrani ponudnik mora v 15. dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. V kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. V kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos lastništva ni možen pred plačilom celotne kupnine.

11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, dokumentacija, ipd.) prodajanega vozila interesenti dobijo pri kontaktni osebi na tel. številki 041 555 836.

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Viktor Miklavčič
vodja komisije

« Nazaj