Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Sklepi sveta ZGS

Sklepi sveta ZGS, 6. mandatno obdobje (2015-2019)

Seja sveta ZGS
6. mandatno obdobje
Sklep številka Sklepi
1. redna seja
20.8.2015
1 Svet ZGS se je seznanil s Poročilom o opravljenih imenovanjih in volitvah članov sveta ZGS za 6. mandatno obdobje.

 

2

Potrdijo se mandati vsem članom sveta ZGS, imenovanim in voljenima, za 6. mandatno obdobje, kot sledi:
dr. Andrej Bončina, Mojca Bogovič, mag. Milena Brešan, Milan Cajner, Gregor Danev, Aleksander Dekleva, Danica Cerar, mag. Katarina Hočevar, Jošt Jakša, mag. Julijana Lebez Lozej, Janez Kert, Vincenc Otoničar, Boštjan Plaznik, Štefan Pregelj, Franc Prelesnik, Egon Rebec, mag. Stojan Rovan, dr. Primož Simončič, Jože Skumavec, Rajko Štefanič, Turk Mitja, Udovič Marko, Marko Vraber, mag. Janez Zafran, Daniel Zorko, Dejan Zorko, Roman Žveglič.

 

3 Izvede se tajno glasovanje za izvolitev predsednika sveta Zavoda za gozdove Slovenije za 6. mandatno obdobje.

 

4

Imenuje se komisija za izvedbo in ugotovitev izida tajnega glasovanja na volitvah predsednika sveta Zavoda za gozdove Slovenije za 6. mandatno obdobje v sestavi:

predsednik: dr. Andrej Bončina, mag. Katarina Hočevar, Andrej Andoljšek.

 

5

Za predsednika sveta Zavoda za gozdove Slovenije v 6. mandatnem obdobju se izvoli mag. Janez Zafran.

 

6

Izvede se javno glasovanje za izvolitev namestnika predsednika sveta Zavoda za gozdove Slovenije za 6. mandatno obdobje.

 

7

Za namestnika predsednika sveta Zavoda za gozdove Slovenije v 6. mandatnem obdobju se izvoli Franc Prelesnik.

 

8

Svet Zavoda za gozdove Slovenije sprejme Finančni načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015, Program dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015 in Kadrovski načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015.

 

9

Svet Zavoda za gozdove Slovenije se je seznanil s Poročilom Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2014.

 

10

Skladno z 9. alinejo 186/1. člena ZUJF svet ZGS, pred pričetkom postopka zaposlitve, podaja soglasje za zaposlitev javnega uslužbenca v ZGS, na delovnem mestu:

 • revirni lovec II v Območni enoti Tolmin, Lovišču s posebnim namenom Razor Prodi, za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 1 zaposlitev.
 

1. dopisna seja

14.10. - 9.10.2015

11

Na podlagi 9. alineje 186/1. člena ZUJF, pred pričetkom postopkov zaposlitve, svet ZGS podaja soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev v ZGS, na delovnih mestih:

 • revirni lovec I v Območni enoti Kočevje, Lovišču s posebnim namenom Medved, Lovišču s posebnim namenom Snežnik Kočevska Reka in Lovišču s posebnim namenom Žitna gora, za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 1 zaposlitev,
 • revirni lovec II v Območni enoti Kočevje, Lovišču s posebnim namenom Medved, Lovišču s posebnim namenom Snežnik Kočevska Reka in Lovišču s posebnim namenom Žitna gora, za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 1 zaposlitev.
 

2. dopisna seja

18.11. - 20.11.2015

12

 Svet Zavoda za gozdove Slovenije sprejme rebalans Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015 in rebalans Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015.

3. dopisna seja

21.12 - 24.12.2015

13

Na podlagi 9. alineje 186/1. člena ZUJF, pred pričetkom postopkov zaposlitve, svet ZGS podaja soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev v ZGS, na delovnih mestih:

 • revirni lovec I v Območni enoti Ljubljana, Lovišču s posebnim namenom Ljubljanski vrh, za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 1 zaposlitev,
 • revirni lovec II v Območni enoti Postojna, Lovišču s posebnim namenom Jelen, za nedoločen čas s polnim delovnim časom - 1 zaposlitev,
 • računovodja VI v Območni enoti Postojna, Lovišču s posebnim namenom Jelen, za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (20 ur na teden) - 1 zaposlitev.
 

2. redna seja

22. 3. 2016

14

Svet ZGS potrdi zapisnik 1. redne seje sveta ZGS, ki je bila dne 20.8.2015, 1. dopisne seje sveta ZGS, ki je trajala od 14.10. do 9.10.2015, 2. dopisne seje sveta ZGS, ki je trajala od 18.11. do 20.11.2015 in 3. dopisne seje sveta ZGS, ki je trajala od 21.12 do 24.12.2015.

15

Potrdi se poročilo Centralne inventurne komisije.

Potrdijo se predlagani odpisi osnovnih sredstev, drobnega inventarja, avtoplaščev in zaščitne opreme brez sedanje vrednosti. 

Predlog ravnanja z odpisanimi sredstvi:

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije imenuje komisijo oziroma ustrezno število komisij za izvedbo postopka cenitve in ravnanja s sredstvi in opremo, ki je bila ob inventuri odpisana.

16

Svet ZGS sprejme Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015 in Finančno poročilo – zaključni račun Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015.

17

Svet ZGS sprejme dopolnitve in spremembe na 2. seji sveta ZGS predloženega predloga Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016 in predloga Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016, in sicer spremembe in dopolnitve skladne s spremembami izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016, posredovanih s strani Ministrstva za okolje in prostor v dopisu z dne 14.3.2016, številka: 014-2/2016/7, prejetem na ZGS dne 15.3.2016 in predlogi članov sveta ZGS, ki so bili podani na 2. redni seji sveta ZGS dne 22.3.2016.

18

Svet Zavoda za gozdove Slovenije sprejme Program dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016, Finančni načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016 in Kadrovski načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016.

19

Svet ZGS pooblašča vodstvo ZGS, da v sodelovanju z MKGP, izvede redakcijske popravke Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016, Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016 in Kadrovskega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2016, ki sta bila sprejeta dne 22.3.2016 na 2. redni seji sveta ZGS.

20

Svet ZGS sprejme Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za gozdove Slovenije.

21

Svet Zavoda za gozdove Slovenije imenuje predsednika in člane strokovnega sveta Zavoda za gozdove Slovenije:

 • dr. Aleš Poljanec, predsednik,
 • Dragan Matijašić, član,
 • Nenad Zagorac, član,
 • Tomaž Hrovat, član,
 • Marko Jonozovič, član,
 • Edo Kozorog, član,
 • mag. Viktor Miklavčič, član.

Mandat predsednika in članov strokovnega sveta Zavoda traja štiri leta in začne teči od dne 22.3.2016 dalje.

3. redna seja

14.12.2016

 

22

Svet ZGS potrdi mandat v svetu ZGS Marenče Mihi, ki ga je v svet ZGS imenovala družba SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o.

23

Svet ZGS potrdi mandat v svetu Zavoda za gozdove Slovenije Ruter Ernestu, ki ga je v svet ZGS imenoval svet Območne enota Murska Sobota

24

Svet ZGS potrdi zapisnik 2. redne seje sveta ZGS, ki je bila dne 22. 3. 2016.

25

Svet ZGS se je seznanil z osnutkom Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017, osnutkom Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 in osnutkom Kadrovskega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 ter opravil razpravo o navedenih gradivih.

Skladno s predlogi, podanimi v razpravi, ZGS izdela predlog Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017, predlog Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 in predlog Kadrovskega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017, upoštevajoč Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

Svet ZGS obravnava in odloči o predlogu Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017, predlogu Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 in predlogu Kadrovskega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 na dopisni seji, ki se po možnosti izvede v mesecu decembru 2016.

V gradivu dopisne seje se posebej opredelijo spremembe in dopolnitve osnutka Programa dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017, osnutka Finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017 in osnutka Kadrovskega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017.

4. redna seja

9. 3. 2017

26

Svet ZGS potrdi zapisnik 3. redne seje sveta ZGS, ki je bila dne 14. 12. 2016.

27

Svet ZGS potrdi Poročilo centralne inventurne komisije. Potrdijo se predlagani odpisi, izločitve iz uporabe ter evidenc osnovnih sredstev, drobnega inventarja, avtoplaščev in zaščitne opreme brez sedanje vrednosti. Zaradi zastaranja se odpišejo in izločijo iz knjigovodskih evidenc v skupni vrednosti 57.840,86 EUR.

Sprejme se predlog ravnanja z odpisanimi sredstvi:

 • Direktor Zavoda za gozdove Slovenije imenuje komisijo oziroma ustrezno število komisij za izvedbo postopka cenitve in ravnanja s sredstvi in opremo, ki je bila ob inventuri odpisana.
 

28

Svet ZGS s predlaganimi popravki sprejme Poročilo o delu ZGS za leto 2016 in Finančno poročilo ZGS – zaključni račun za leto 2016.

29

Svet ZGS sprejme Program dela ZGS za leto 2017, Finančni načrt ZGS za leto 2017 in Kadrovski načrt ZGS za leto 2017.

30

Svet ZGS se seznani z izdelavo in usmeritvami za letne lovsko upravljalske načrte za LUO za leto 2017.

1.izredna seja

11. 9. 2017

31

Svet Zavoda za gozdove Slovenije je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije.

32

Svet Zavoda za gozdove Slovenije bo obravnaval predlog novega Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije na eni izmed naslednjih sej.

4. dopisna seja

21.11.-24.11.17

33

Svet ZGS sprejme Rebalans finančnega načrta Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2017.

5. dopisna seja
10.1. 2018 - 12.1.2018
34 Svet Zavoda za gozdove Slovenije sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije.

 

5. redna seja
19.3.2018
35 Svet ZGS potrdi zapisnik 4. redne, 1. izredne, 4. in 5. dopisne seje sveta ZGS ter pregled izvrševanja sklepov, sprejetih na navedenih sejah.
36 1. Sprejme se poročilo centralne inventurne komisije.
Zaradi zastarelosti, dotrajanosti, uničenja in protipravne odtujitve se odpišejo in izločijo iz uporabe:
 • Predlagana opredmetena osnovna sredstva v sedanji vrednosti 2.456,80 EUR.

Iz uporabe in evidence se izloči:

 • Predlagan drobni inventar (razred 0) v nabavni in odpisani vrednosti 41.171,15 EUR.
 • Predlagan drobni inventar (razred 3) v nabavni in odpisani vrednosti 4.999,46 EUR.
 • Predlagan drobni inventar v izven bilančni evidenci v nabavni in odpisani vrednosti 4.100,69 EUR
 • Avtoplašči (razred 0) v nabavni in odpisani vrednosti 269,86 EUR
 • Avtoplašči (razred 3) v nabavni in odpisani vrednosti 16.797,79 EUR
 • Zaščitna sredstva (razred 0) v nabavni in odpisani vrednosti 763,10 EUR
 • Zaščitna sredstva (razred 3) v nabavni in odpisani vrednosti 45.966,63 EUR

2. Predlog ravnanja z odpisanimi sredstvi:
Odpisana osnovna sredstva brez sedanje vrednosti se odprodajo.
Centralna inventurna komisija predlaga, da direktor imenuje komisijo oziroma ustrezno število komisij, ki bodo izvedle postopek  cenitve odpisanih, za ZGS neuporabnih osnovnih sredstev. Ugotovi se tržna vrednost odpisanih sredstev ter izvede postopek odprodaje skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
Morebitni prihodki iz naslova prodaje se knjižijo na povečanje obveznosti do virov sredstev.
Osnovna sredstva in drobni inventar za katera komisija ugotovi, da nimajo nikakršne tržne vrednosti, se komisijsko uničijo oziroma predajo v razgradnjo za to pooblaščeni organizaciji.
Komisija izdela zapisnik o uničenju oziroma predaji pooblaščeni organizaciji in en izvod posreduje vodji knjigovodstva.

37 Svet ZGS sprejme Poročilo o delu ZGS za leto 2017 in Finančno poročilo – zaključni račun ZGS za leto 2017.
38 Svet ZGS sprejme Program dela Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2018, Finančni načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2018 in Kadrovski načrt Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2018.
Svet ZGS izreka podporo Akcijskemu načrtu in dodelitvi dodatnih sredstev ZGS ter poziva ministrstvo za čim hitrejšo realizacijo le tega.
Svet ZGS pooblašča direktorja ZGS, da poskrbi, da se v postopkih sprejemanja oziroma usklajevanja Programa dela ZGS za leto 2018, Finančnega načrta ZGS za leto 2018 in Kadrovskega načrta ZGS za leto 2018 s pristojnimi ministrstvi in Vlado Republike Slovenije, popravi morebitne tehnične pomote, računske ali pisne napake.
39 Sprejme se Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije.
Svet ZGS pooblašča direktorja ZGS, da poskrbi, da se v postopkih sprejemanja oziroma usklajevanja Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije s pristojnimi ministrstvi in Vlado Republike Slovenije, popravi morebitne tehnične pomote, računske ali pisne napake.
40 Svet ZGS se je seznanil s potekom izdelave letnih lovsko upravljavskih načrtov za lovsko upravljavska območja za leto 2018.
41 Svet ZGS se je seznanil z informacijo o vetrolomu decembra 2017 ter o aktivnostih v zvezi s sanacijo poškodovanih gozdov.
6. redna seja 13.6.2018 42 Svet ZGS s popravkom v tč.4 potrdi zapisnik 5. redne seje sveta ZGS, ki je bila dne 19. 3. 2018.
43 Svet ZGS se je seznanil s Poročilom o gozdovih za leto 2017.
44 Svet ZGS se je seznanil s Poročilom o ujmah v gozdovih v zadnjih petih letih.
45 Svet ZGS se je seznanil s poročilom o letnih lovsko upravljavskih načrtih za leto 2018.
46 Svet ZGS se strinja, da ZGS najame zunanjega revizorja za storitev notranjega revidiranja.
47 ZGS naj prouči omenjen članek ter se odloči glede reakcije in o tem obvesti svet ZGS.
48 ZGS naj na tovrstnih posvetih čim bolj redno sodeluje in opozarja tudi na vidik lastništva.
49 Sindikat ZGS naj omenjeni dopis pošlje predsedniku sveta ZGS, ki bo reagiral preko MKGP.