Išči:

Mednarodni projekti

Projekt CIA2SFM (Sodelovanje za inovativen pristop pri usposabljanju za trajnostno gospodarjenje z gozdovi) v okviru EU programa Erasmus+

Izobraževanje in strokovno usposabljanje je ključno za razvoj trajnostnega upravljanja gozdnih virov. Zavod za gozdove Slovenije sodeluje zaradi potreb po inovativnih programih usposabljanja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi (SFM) v projektu CIA2SFM (Sodelovanje za inovativen pristop pri usposabljanju za trajnostno gospodarjenje z gozdovi - program Erasmus+). V projektu smo zasnovali strateško partnerstvo gozdarskih inštitucij v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji, ki bo razvilo nove inovativne oblike izobraževanj za gozdarske strokovnjake in lastnike gozdov.  Glavne projektne naloge so 1) razvoj inovativnih učnih načrtov in gradiv za strokovno usposabljanje, 2) razvoj uporabe novih e orodij za izobraževanje in 3) med-nacionalno izvajanje pilotnih programom v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji z vključitvijo vseh ciljnih skupin projekta. Projektne ciljne skupine so gozdarski strokovnjaki, zlasti tisti mladi in brezposelni, zasebni lastniki gozdov , ki večinoma nimajo ustreznih znanj in praktičnih veščin za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, podjetniki in zaposleni v institucijah, ki so zadolženi za upravljanje varovanih območij. Posebna pozornost bo posvečena analizi trenutnega stanja in identifikaciji primerov dobre prakse na področju strokovnega usposabljanja v trajnostnem upravljanju gozdov.

 

Vodilni partner: Hrvaški gozdarski inštitut, Jastrebarsko
Partnerji projekta: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Andragoški center Slovenije, Inštitut za razvoj in mednarodne odnose - Hrvaška, BFW - Avstrijski raziskovanlni center za gozdove, BOKU - Univerza za naravne vire in naravne znanosti, Avstrija


Trajanje projekta: od 1. septembra 2015 do 31. avgusta 2018.

 

Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta http://www.cia2sfm.org/

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe