Išči:

Mednarodni projekti

Projekt ECOKARST

Ekosistemske storitve kraških zavarovanih območij – gonilne sile za trajnostni razvoj na lokalni ravni

 

Akronim projekta : Eco Karst

 

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo ozaveščali o ekosistemskih storitvah ter spodbujali lokalnih podjetništvo, ki temelji na ohranjanju biodiverzitete.

 

Spletna povezava : http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

 

Projektna izkaznica:

 • Trajanje: 30 mesecev (januar 2017 - junij 2019)
 • 12 partnerjev iz devetih držav: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Romunija, Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Srbija in Bosna
 • 7 pilotnih območij: zaščitena kraška območja v 7 različnih državah
 • Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenija
 • Vodja projekta: mag. Aleksander Golob
 • Skupna vrednost projekta: 2.273.303 EUR

Podlage za oblikovanje projektne ideje

 • Reševanje skupnega izziva zaščitenih kraških območji v iskanju ravnovesja med varstvom narave, razvojem in trajnostno rabo.
 • Vseh 7 pilotnih zaščitenih kraških območij se sooča s podobno problematiko: pomanjkljivo upravljanje z naravo in gospodarjenje z gozdovi, omejene zmogljivosti za spopadanje z vplivi degradacije ekosistemov, pomanjkanje ustreznega znanja in delovanja o materialnih in nematerialnih koristi ekosistemskih storitev

Pričakovanja

 • Glavni cilj projekta ECO KARST je na temelju ovrednotenih ekosistemskih storitev prispevati k varovanju in trajnostnemu razvoju kraških naravnih območij v Donavskem bazenu.
 • Rezultat projekta bo izboljšano gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij, ki se bosta izražala v povečanem zavedanju o ekosistemskih storitvah. Hkrati bo projekt spodbujal podjetništvo, ki bo s svojo dejavnostjo temeljilo na biotski raznovrstnosti lokalnih območij ter s tem prispevalo k njenemu ohranjanju ter lokalnemu zaposlovanju.

Zemljevid pilotnih območij

 

Partnerji v projektu

 • Zavod za gozdove Slovenije ZGS
 • Notranjski regijski park NRP
 • Park prirode “Žumberak - Samoborsko gorje” JUPPSZG
 • Kalkalpen National Park NPK
 • Global Nature Fund – International Foundation for Environment and Nature GNF
 • Bükki Nemzeti Park
 • MTA Ökológiai Kutatóközpont, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences MTA ÖK
 • RNP Romsilva - Apuseni Nature Park Administration R.A. ANPA
 • Parks Dinarides – Network of Protected Areas of Dinarides Dinaric Arc Parks
 • Centre for Environmentally Sustainable Development CESD (COOR)
 • Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo CPE PAM
 • JP "Nacionalni park Tara" PU NP Tara

Predvidene aktivnosti ZGS v projektu

 • Vodenje projekta, koordinacija projektnih partnerjev, vodenje upravnega odbora, odbora za kakovost, poročanje

 • Vodenje delovnega sklopa 4 Pilotna območja:

  • participatorno mapiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev vseh 7 pilotnih območij,
  • razvoj integrativnih akcijskih načrtov s kartami priložnosti, ki so povezane z biotsko raznolikostjo (BIO karte),
  • razvoj skupne strategije za trajnostno rabo ekosistemskih storitev na krasu.

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe