Išči:

Mednarodni projekti

Projekt ALPBIONET2030 - Usklajeno upravljanje s prosto živečimi živalmi in njihovim življenjskim prostorom v Alpah


 
Ekološka povezljivost (EP) je osnova za ohranjanje vrst in njihovega življenjskega prostora v Alpah in globalno. Kljub temu ostaja še veliko nedorečenega pri izvedbi usklajenega koncepta ohranjanja ekosistemov in biotske pestrosti v Alpah zaradi EP na različnih prostorskih nivojih. Cilj projekta je spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju biotske pestrosti z vzpostavitvijo skladnega vse-alpskega sistema, ki bo temeljil na rezultatih predhodnih projektov.

 

Projekt bo identificiral območja velikega pomena za povezljivost ekosistemov v Alpah. Na regionalni ravni med pilotnimi območji bomo testirali mediacijske pristope in ukrepe za izboljšanje EP z upoštevanjem potreb prosto živečih živali. Uporabili bomo naslednja orodja na lokalnem in regionalnem nivoju: prostorske JECAMI analize, krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij in administracije ter izmenjava znanj o upravljanju Natura 2000 območij ter o zelenih mostovih.


Na širšem območju Alp bomo preizkusili koncept Strateških alpskih naravovarstvenih območij (Strategic Alpine Conservation Areas, SACA). Taka območja služijo za komunikacijo o prostorskih zahtevah ekološke povezljivosti. Implementacija SACA območij na lokalnem nivoju v pilotnih regijah bo pokazala, kako lahko EP v Alpah izboljšamo z obstoječimi politikami. Identifikacija SACA bo vključevala strategijo upravljanja s prostoživečimi živalmi, ki bo temeljila na primerjavi obstoječih lovskih sistemov.

 

V projektu bomo zagotovili usklajenost priporočil med EUSALP akcijskimi skupinami (še posebej bosta sodelovali akcijski skupini 6 in 7) in podpirali izmenjavo z Alpsko konvencijo, osnovna tema diskusije pa bo odstranitev glavnih ovir za ekološko povezljivost v Alpah. V projekt so vključeni civilna družba, odločevalci, oblikovalci EU politik, lokalni deležniki, prostorski načrtovalci, zelena ekonomija. Strategija ohranjanja biotske pestrosti na nivoju Alp seveda zahteva tudi dobro med-državno sodelovanje.

 

Trajanje projekta: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019. Projekt je sofinanciran s strani European Regional Development Found, programa Alpine Space (Celotni proračun: 2.637.285 € - ERDF sredstva: 2.241.639 €).

 

Vodilni partner:
•    ALPARC – Réseau Alpin des Espaces Protégés FRANCIJA

 

Projektni partnerji:
•    Veterinärmedizinisc he Universität Wien; Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie AVSTRIJA
•    Zavod za gozdove Slovenije SLOVENIJA
•    Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern AVSTRIJA
•    Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie FRANCIJA
•    Kmetijski inštitut Slovenije SLOVENIJA
•    Nationalparkverwalt ung Berchtesgaden NEMČIJA
•    blue! advancing european projects GbR NEMČIJA
•    Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano ITALIJA
•    Parc Naziunal Svizzer ŠVICA
•    Parco naturale delle Prealpi Giulie ITALIJA
•    Nationalpark O.ö. Kalkalpen Gesellschaft m.b.H. AVSTRIJA
•    Fédération Nationale des Chasseurs FRANCIJA
•    Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. NEMČIJA
•    Federazione Italianandei Parchi e dellenRiserve Naturali - Europarc Italia ITALIJA


Več informacij na: www.alpbionet2030.eu

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe