Išči:

Mednarodni projekti

22. 12. 2017

Projekt 3Lynx

 

Monitoring, upravljanje in vključevanje interesov deležnikov na območju 3 populacij evrazijskega risa v srednji Evropi

 

Evrazijski ris je ogrožena vrsta v Evropi, ki je zavarovana tako na ravni držav članic kot tudi habitatne direktive. Glavne grožnje ohranitvi risa so ilegalni lov in fragmentacija habitata, ki onemogoča migracije živali. Poleg tega pa neusklajeni monitoringi in razlike v upravljanju s populacijami onemogočata koordiniran pristop k reševanju trenutne situacije.

 

Spletna povezava: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

 

Projektna izkaznica:

 • Trajanje: 3 leta (1. 7. 2017 – 30. 6. 2020)
 • 12 partnerjev iz 6 držav: Češka, Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška in Slovenija
 • Vodilni partner: Ministrstvo za okolje Republike Češke
 • Skupna vrednost projekta: 2.318.783,94 EUR (Zavod za gozdove: 214.060,49 EUR, 15% lastni delež)

 

Namen projekta je uskladitev monitoringa, upravljanja in ohranjanja evrazijskega risa, s pomočjo sodelovanja različnih pristojnih organizacij na območju treh populacij risa v Evropi. Cilj je vzpostavitev skupne strategije na meddržavnem in populacijskem nivoju.

 

Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri projektu:

Zavod za gozdove bo sodeloval s prenosom znanja, pridobljenega v okviru projekta LIFE Lynx, pri pripravi meddržavnega protokola monitoringa.

 • Testiranje novih metod monitoringa na meddržavnem nivoju in prenos znanje na druga projektne partnerje. Cilj je vzpostavitev in harmonizacija protokola znotraj držav na območju Dinarsko-Vzhodnoalpske populacije.
 • Izboljšanje in posodobitev baze podatkov, ki je bila razvita v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, za potrebe meddržavnega monitoringa.
 • Priprava strokovnih analiz dosedanjih ponovnih naselitev in doselitev velikih zveri. Glavni namen analize bo pregled dobrih praks, napačnih odločitev in pridobljenih znanj.
 • Organizacija obiska deležnikov iz Slovenije (lovcev, gozdarjev, ipd.) v druge države partnerice. Namen obiska bo izmenjava izkušenj s sorodnimi deležniki in projektnimi partnerji ter diskusija o ohranjanju risov in upravljanju s populacijo.
 • Organizacija dogodkov, ki bodo poudarili pomen ohranjanja risov in ozaveščali javnost preko rekreacije na območju njihovega habitata.
 • Organizacija dvodnevne delavnice o načinih komuniciranja in o pristopih k sodelovanju na področju ohranjanja velikih zveri. Delavnice se bodo udeležili deležniki iz Slovenije in projektni partnerji.

 

Seznam projektnih partnerjev:

 1. Ministry of the Environment of the Czech Republic (http://www.env.cz/en)
 2. Šumava National Park Adiminstration (http://www.npsumava.cz/en/)
 3. ALKA Wildlife o.p.s. (http://www.alkawildlife.eu/)
 4. Nature Conservation Agency of the Czech Republic (http://www.ochranaprirody.cz/en/)
 1. Bavarian evnironmental agency (lfu.bayern.de)
 2. World Wide Fund for Germany (wwf.de )
 3. Government of Upper Austria (land-oberoesterreich.gv.at )
 4. Green Heart of Europe (http://gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/)
 5. Slovenia Forest Service (zgs.si)
 6. Italian Lynx Project (http://www.progetto-lince-italia.it/)
 7. Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna (fiwi.at)
 8. University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine (pridruženi partner) (http://www.vef.unizg.hr/english/)
© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe