Išči:

Informacije javnega značaja

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 26 / 2016

Datum: 03.02.2016

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Revirni lovec II«, za nedoločen čas, od predvidoma 15.03.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 15001 ali 15002,
 • zahtevane delovne izkušnje: 36 mesecev (lovstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: lovski izpit, vozniški izpit B kategorije, lovsko čuvajski izpit (v primeru, da kandidat nima opravljenega lovsko čuvajskega izpita, ga mora opraviti v roku 1 leta oz. prvem razpisanem roku),
 • posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • nadziranje lovskega revirja in opravljanje lovsko čuvajske službe,
 • izvajanje odstrela divjadi v revirju v skladu z načrti in navodili,
 • spremljanje divjadi in drugih prostoživečih živali v revirju ter zbiranje podatkov o njih,
 • izvajanje ali nadziranje izvajanje biotehniških in biomeliorativnih del v revirju.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Kočevje, Lovišče (LPN) Medved, LPN Snežnik Kočevska Reka in LPN Žitna gora.

 

Rok za prijavo teče od 04.02. do vključno 12.02.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

15001 (srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba)

15002 (srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEKocevje@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni lovec II«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 89-50-400.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem


Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 25 / 2016

Datum: 03.02.2016

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Svetovalec VII/1 (I)«, za nedoločen čas, od predvidoma 15.03.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 biotehniške ali veterinarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev (gozdarstvo ali lovstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, lovski izpit, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku mora zaposleni opraviti po napotitvi na izpit),
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost, komunikativnost, kreativnost.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Kočevje, Lovišče (LPN) Medved, LPN Snežnik Kočevska Reka in LPN Žitna gora.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • usmerjanje in nadzorovanje dela revirnih lovcev,
 • dogovarjanje z lovskimi gosti o oddaji odstrela in obračunavanje storitev,
 • sodelovanje pri izdelavi letnega načrta LPN,
 • sklepanje sporazumov o povračilu škod po divjadi z lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov.

 

Rok za prijavo teče od 04.02. do vključno 12.02.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEKocevje@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta svetovalec VII/1 (I)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 89-50-400.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem


Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 166 / 2015

Datum: 03.02.2016

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Vodja Oddelka I (Oddelek za informatiko)«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.03.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Vodja Oddelka I (Oddelek za informatiko), 43. plačni razred:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 računalniške, informacijske ali tehnične smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev (informatika),
 • zahtevana funkcionalna znanja: poznavanje poslovnih procesov, poznavanje metod in tehnik projektnega vodenja, poznavanje ISO standardov, vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: vodstvene sposobnosti, organizacijske sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja, samoiniciativnost, natančnost, komunikativnost, kreativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela v oddelku in strokovno usmerjanje dejavnosti oddelka za informatiko,
 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil za delo,
 • sodelovanje pri pripravljanju poslovnih načrtov,
 • načrtovanje, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • pripravljanje strokovnih usmeritev pri razvoju na področju IKT.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota.

 

Rok za prijavo teče od 04.02. do vključno 19.02.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta Vodja Oddelka I (Oddelek za informatiko)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor
Damjan Oražem


Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 167 / 2015

Datum: 28.01.2016

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Analitik VII/2 (I) (Oddelek za finančne zadeve)«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.03.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Analitik VII/2 (I) (38. plačni razred):

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 ekonomske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev (finance, računovodstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost, ažurnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • pripravljanje statistik, izdelovanje analiz, poročil in predlogov za odločanje,
 • vodenje in koordiniranje računovodstva po posameznih knjigovodstvih,
 • izdelovanje periodičnih in letnih obračunov,
 • spremljanje realizacije finančnih načrtov organizacijskih enot,
 • načrtovanje in spremljanje realizacije finančnih tokov,
 • pripravljanje in kontroliranje dokumentacije za UJP, DURS in MJU ter druge institucije.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota.

 

Rok za prijavo teče od 29.01. do vključno 13.02.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta Analitik VII/2 (I) (Oddelek za finančne zadeve)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

 


© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe