Išči:

Informacije javnega značaja

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 166 / 2016

Datum: 12.10.2016

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Revirni gozdar IV«, od predvidoma 01.12.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 36 mesecev v gozdarstvu,
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (zaposleni ga mora opraviti po napotitvi na izpit),
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov,
 • izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,
 • sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,
 • trasiranje vlak.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Sežana.

 

Rok za prijavo teče od 13.10. do vključno 23.10.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OESezana@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar IV«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 05 70 74 400.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem


Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 - 167 / 2016

Datum: 12.10.2016

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas, zaradi priprave oz. izvedbe dela, ki je projektno organizirano:

 

1. »Sodelavec za gozdarstvo« (projekt LIFE + Narava, LIFE Kočevsko), od predvidoma 15.11.2016 do 28.02.2019.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201,16202,16203 ali 16204 gozdarske ali geodetske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev (gozdarstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku mora zaposleni opraviti po napotitvi na izpit),
 • posebne psihofizične zahteve: natančnost, ažurnost, samoiniciativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izvajanje nalog pri realizaciji projekta LIFE + Narava, LIFE Kočevsko,
 • izvajanje računalniških obdelav podatkov,
 • opravljanje drugih nalog v okviru svoje strokovne usposobljenosti po navodilu/pooblastilu direktorja ali nadrejenega.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Kočevje.

 

Rok za prijavo teče od 13. 10. do vključno 23. 10. 2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEKocevje@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta sodelavec za gozdarstvo«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 89 50 400.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem


© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe