Išči:

Informacije javnega značaja

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 - 136 / 2016

Datum: 24.08.2015

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas, zaradi priprave oz. izvedbe dela, ki je projektno organizirano:

 

1. »Svetovalec VII/1 (I)«, za določen čas, od predvidoma 01.10.2016 do 31.08.2017.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204,
 • zahtevana funkcionalna znanja: znanja iz projektnega vodenja, vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, komunikativnost, natančnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izvajanje nalog pri realizaciji mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
 • informiranje sodelavcev o delu in aktualnih vprašanjih iz svojega področja.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota ZGS.

Rok za prijavo teče od 25.08. do vključno 04.09.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta Svetovalec VII/1 (I)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 – 142 / 2016

Datum: 24.08.2016

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto »revirni gozdar V« na Območni enoti Kranj, za določen čas – zaradi začasno povečanega obsega dela, s polnim delovnim časom, od predvidoma 05. 09. 2016 do 30.10.2016.

 

Rok za prijavo teče od 25. 08. do vključno 30. 08. 2016.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Delovne naloge:

 • izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,
 • sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,
 • trasiranje vlak,
 • vzdrževanje mej ureditvenih enot.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Kranj.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEKranj@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 04 20-24-200.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

Damjan Oražem

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 134 / 2016

Datum: 18.08.2016

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Višji sodelavec I«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.10.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta višji sodelavec I:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 gozdarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 48 mesecev (gozdarstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit, lovski izpit oz. ustrezni izbirni izpit v okviru študija gozdarstva,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, kreativnost, samoiniciativnost, komunikativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • vodenje, usklajevanje in strokovno usmerjanje dejavnosti aktivnega varovanja populacij zavarovanih živalskih vrst in upravljanja s populacijami divjadi v območju,
 • izdelovanje lovskoupravljalskih načrtov,
 • vodenje in organiziranje izdelave programov dela in raziskovalno razvojnih nalog ter poročil o delu OE za področje gozdnih živali in lovstva,
 • vodenje evidenc in spremljanje kazalcev v populacijah divjadi in posameznih zavarovanih živalskih vrst in njihovem življenjskem okolju.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Nazarje.

Rok za prijavo teče od 19.08. do vključno 29.08.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OENazarje@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta višji sodelavec I«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 03 83 93 770.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 133 / 2016

Datum: 18.08.2016

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

 

1. »Revirni gozdar III«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.10.2016 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Revirni gozdar III:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev (gozdarstvo),
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (potrebno ga je opraviti po napotitvi na izpit),
 • posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov,
 • izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,
 • trasiranje vlak,
 • vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Ljubljana.

Rok za prijavo teče od 19.08. do vključno 29.08.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OELjubljana@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar III«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 24 10 624.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe