Išči:

Informacije javnega značaja

Nacionalni gozdni program (NGP)

je osnovni strateški dokument s področja gozdov in gozdarstva ter hkrati posodobljenje in nadgraditev obstoječega Programa razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96), sprejetega v državnem zboru na podlagi 6. in 7. člena Zakona o gozdovih. Slogan NGP Gozdovi za prihodnost označuje prizadevanja, na podlagi katerih bodo gozdovi trajno zagotavljali ohranjanje zdravja prebivalcev Slovenije in ob trajnostnem gospodarjenju ter rabi lesa, ohranjanju okolja in biotske pestrosti omogočali ekonomski razvoj in delovna mesta. V ta namen bo NGP podal stanje na posameznem področju, opredeljeval cilje in predlagal usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Dne 5.12.2007

Sprejeta resolucija o NACIONALNEM GOZDNEM PROGRAMU

(Ur. l. RS, št. 111/07)

Nacionalni gozdni program (pdf 1,0 MB) 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe