Išči:

Slovenj Gradec

OE Slovenj Gradec

Območna enota Slovenj Gradec
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj gradec
Vodja: spec. Milan Tretjak
tel.: 02 88-39-220
fax: 02 88-39-236
e-pošta: tajništvo
O območju OE Slovenj Gradec

Organizacijsko je OE Slovenj Gradec razdeljena na 5 krajevnih enot z 27 revirji.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

88.894,67

 

ha

Površina gozda:

59.979,99

 

ha

Gozdnatost območja:

67,47

 

%

Lesna zaloga:

337,04

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,61

 

m3/ha

Letni možni posek:

4,57

 

m3/ha

Letni možni posek:

274.023,60

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe