Išči:

Sežana

OE Sežana

Območna enota Sežana
Partizanska 49, 6210 Sežana
Vodja: Milan Race
tel.: 05 70-74-400
fax: 05 73-42-356
e-pošta: tajništvo
O območju OE Sežana

Organizacijsko je OE Sežana razdeljena na 4 krajevne enote z 17 revirji.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

152.476,01

 

ha

Površina gozda:

85.526,36

 

ha

Gozdnatost območja:

56,09

 

%

Lesna zaloga:

150,82

 

m3/ha

Letni prirastek:

4,65

 

m3/ha

Letni možni posek:

2,74

 

m3/ha

Letni možni posek:

234.027,50

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe