Išči:

Postojna

OE Postojna

Območna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna
Vodja: Anton Smrekar
tel.: 05 70-00-610
fax: 05 70-00-628
e-pošta: tajništvo
O območju OE Postojna

Organizacijsko je OE Postojna razdeljena na 5 krajevnih enot z 29 revirji. V sestavi območne enote je tudi lovišče s posebnim namenom (LPN) Jelen.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

107.340,69

 

ha

Površina gozda:

79.598,05

 

ha

Gozdnatost območja:

74,15

 

%

Lesna zaloga:

275,35

 

m3/ha

Letni prirastek:

6,76

 

m3/ha

Letni možni posek:

4,57

 

m3/ha

Letni možni posek:

363.653,40

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe