Išči:

Novo mesto

OE Novo mesto

Območna enota Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Vodja: Anton Turk
tel.: 07 39-42-550
fax: 07 39-42-560
e-pošta: tajništvo
O območju OE Novo mesto

Organizacijsko je OE Novo mesto razdeljena na 6 krajevnih enot z 37 revirji.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

152.238,35

 

ha

Površina gozda:

97.623,61

 

ha

Gozdnatost območja:

64,13

 

%

Lesna zaloga:

264,79

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,19

 

m3/ha

Letni možni posek:

4,80

 

m3/ha

Letni možni posek:

468.810,60

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe