Išči:

Maribor

OE Maribor

Območna enota Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor
Vodja: Jožef Mrakič
tel.: 02 23-41-615
fax: 02 23-41-633
e-pošta: tajništvo
O območju OE Maribor

Organizacijsko je OE Maribor razdeljena na 8 krajevnih enot z 38 revirji. V sestavi območne enote je tudi lovišče s posebnim namenom (LPN) Pohorje.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

232.308,02

 

ha

Površina gozda:

96.850,71

 

ha

Gozdnatost območja:

41,69

 

%

Lesna zaloga:

321,60

 

m3/ha

Letni prirastek:

8,78

 

m3/ha

Letni možni posek:

5,21

 

m3/ha

Letni možni posek:

504.952,30

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe