Išči:

Ljubljana

OE Ljubljana

Območna enota Ljubljana
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana
Vodja: Viktor Miklavčič
tel.: 01 24 10 624
fax: 01 24-10-640
e-pošta: tajništvo
O območju OE Ljubljana

Organizacijsko je OE Ljubljana razdeljena na 8 krajevnih enot z 47 revirji. V sestavi območne enote je tudi lovišče s posebnim namenom (LPN) Ljubljanski vrh.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

250.360,98

 

ha

Površina gozda:

145.633,74

 

ha

Gozdnatost območja:

58,17

 

%

Lesna zaloga:

264,55

 

m3/ha

Letni prirastek:

6,23

 

m3/ha

Letni možni posek:

3,59

 

m3/ha

Letni možni posek:

523.244,60

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe