Išči:

Kranj

OE Kranj

Območna enota Kranj
C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj
Vodja: Janez Logar
tel.: 04 20-24-200
fax: 04 20-11-947
e-pošta: tajništvo
O območju OE Kranj

Organizacijsko je OE Kranj razdeljena na 5 krajevnih enot z 29 revirji. V sestavi območne enote je tudi lovišče s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

107.640,99

 

ha

Površina gozda:

72.633,62

 

ha

Gozdnatost območja:

67,48

 

%

Lesna zaloga:

329,96

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,22

 

m3/ha

Letni možni posek:

4,82

 

m3/ha

Letni možni posek:

350.455,10

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe