Išči:

Kočevje

OE Kočevje

Območna enota Kočevje
Rožna ul. 39, 1330 Kočevje
Vodja: Katja Konečnik
tel.: 01 89-50-400
fax:
e-pošta: tajništvo
O območju OE Kočevje

Organizacijsko je OE Kočevje razdeljena na 5 krajevnih enot z 36 revirji. V sestavi območne enote so tudi lovišča s posebnim namenom (LPN) Medved, (LPN) Snežnik Kočevska Reka in (LPN) Žitna gora.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

117.996,58

 

ha

Površina gozda:

92.687,78

 

ha

Gozdnatost območja:

78,55

 

%

Lesna zaloga:

306,02

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,31

 

m3/ha

Letni možni posek:

5,16

 

m3/ha

Letni možni posek:

478.577,40

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe