Išči:
Razdelitev območnih enot

Zavod za gozdove Slovenije je organiziran v centralni enoti v Ljubljani in 14 območnih enotah. Območne enote so razdeljene na krajevne enote, te pa naprej na gozdne revirje.

Osnovni podatki

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je na državnem nivoju organiziran s sedežem na Centralni enoti v Ljubljani, na regionalni ravni v 14-ih območnih enotah, na lokalnem nivoju v 69-ih krajevnih enotah in 396-ih gozdnih revirjih. V sestavi ZGS je 10 lovišč s posebnim namenom. Vir podatkov: Poročilo ZGS o gozdovih Slovenije za leto 2012
Površina gozdov:  1.184.526 ha (gozdnatost je 58,4 %)
Lesna zaloga:    337.816.717 m3 (285 m3/ha)
Letni prirastek:    8.419.974 m3 (7,1 m3/ha)
Možni posek:         5.748.834 m3
Letni posek skupaj v letu 2008: 3.910.807 m3
                                 Iglavcev:    2.152.467 m3
                                 Listavcev:  1.758.340 m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe