Išči:

Celje

OE Celje

Območna enota Celje
Ljubljanska 13, 3000 Celje
Vodja: Aleksander Ratajc
tel.: 03 42-55-187
fax: 03 42-55-190
e-pošta: tajništvo
O območju OE Celje

Organizacijsko je OE Celje razdeljena na 5 krajevnih enot z 27 revirji.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

154.575,05

 

ha

Površina gozda:

75.684,73

 

ha

Gozdnatost območja:

48,96

 

%

Lesna zaloga:

286,54

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,31

 

m3/ha

Letni možni posek:

5,01

 

m3/ha

Letni možni posek:

378.820,10

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe