Išči:

Brežice

OE Brežice

Območna enota Brežice
C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Vodja: Niko Rainer
tel.: 07 49-91-600
fax: 07 49-91-613
e-pošta: tajništvo
O območju OE Brežice

Organizacijsko je OE Brećice razdeljena na 4 krajevne enote z 24 revirji.

Splošni podatki za l. 2008

Površina območja:

135.888,57

 

ha

Površina gozda:

71.094,11

 

ha

Gozdnatost območja:

52,32

 

%

Lesna zaloga:

262,49

 

m3/ha

Letni prirastek:

7,27

 

m3/ha

Letni možni posek:

4,06

 

m3/ha

Letni možni posek:

288.488,70

 

m3

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe