Išči:

Sežana

Posebnosti območja

Visok delež mladih gozdov, pojavljanje številnih bolezni in gradacije žuželk ter požarna ogroženost celotnega prostora so glavni problemi pri zagotavljanju uspešnega gospodarjenja.
Pestrost gozdov je kljub prisotnosti monokultur črnega bora  in drugih iglavcev izredno velika. V kraškem GGO gospodarimo s 42 drevesnimi vrstami, veliko več najdemo grmovnih in ostalih rastlinskih vrst, ki podobi gozdnate krajine dajejo svojevrsten pečat.

 

 

Z večanjem gozdnatosti so se oblikovali sklenjeni koridorji gozdov, ki povezujejo Kras in Istro z Brkini in obsežnimi snežniškimi gozdovi. S tem so možnost širjenja v novo okolje dobile številne populacije divjadi, prostornost zveri je  postalo stalnica, celotno območje je tudi izrednega ornitološkega pomena.

 

 

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe