Išči:

O gozdovih Slovenije

Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,4 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.

 

Gozdnatost in pestrost gozdov

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.184.526 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države (gozdnatost je 58,4 %). Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.

 

DIGITALNI KATASTRSKI NAČRTI

Seznam katastrskih občin z datumom uveljavitve digitalnih katastrskih načrtov in številko Uradnega lista, (povezava na GURS):

 

 

KARTA 1: Gozdnatost Slovenije

KARTA 2: Mešanost gozdov  

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe