Išči:

O gozdovih Slovenije

Conacija gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma

POSEBNO OPOZORILO

Opozarjamo, da v območjih conacije B, C in D poti za kolesarjenje in ježo sporazumno določijo in označijo lastniki gozdov, Zavod za gozdove in pristojna lokalna skupnost (40. člen Zakona o gozdovih Ur. l. RS št. 30/93 in nasl.) . V primeru, da poti niso označene, kolesarjenje in ježa tudi v območjih B, C in D nista dovoljeni.

V območju A sta kolesarjenje in ježa v celoti prepovedani, označitev teh poti ni možna.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe