Išči:

Lesna biomasa

Na biomasni poti predstavljamo primere dobre prakse pridobivanja, predelave in rabe lesa uporabnega v energetske namene. Izbrani primeri dobre prakse oziroma točke na tej poti so predstavljeni širši javnosti. Vsaka točka je predstavljena z informacijsko tablo na objektu in letakom. Idejo bimasne poti so začeli razvijati v Franciji, Švici in Avstriji. Ideja je v Sloveniji nastajala in se razvijala v okviru mednarodnega projekta ALPENERGYWOOD (Interreg III B projekt). Primere dobre prakse smo začeli izbirati in jih povezovati v biomasno pot v letu 2003. Do sedaj smo izbrali in javnosti predstavili šest točk (slika 1).

Slika 1: Točke na biomasni poti v Sloveniji

V letu 2006 načrtujemo otvoritev dveh novih točk.

Več informacij na: nike.krajnc@gozdis.si

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe