Išči:

Gozdne živali in lovstvo

Delo Zavoda za gozdove Slovenije na tem področju je osredotočeno na upravljanje s populacijami prostoživečih vrst živali, ki so pretežno vezane na gozdni prostor.

 

Hkrati posvečamo pozornost ohranjanju oziroma izboljševanju njihovega življenjskega okolja.

 

Lastnica vseh prostoživečih vrst živali je Republika Slovenija, ki jih zakonodajno deli na divjad in zavarovane vrste.

 

 

Foto: H. Oršanič

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe