Išči:

Gozdna tehnika

Uvajanje novih tehnologij v slovenske gozdove

 

Gozdarska stroka ob uvajanju novih tehnologij (npr. strojne sečnje) išče za slovenske gozdove najugodnejše rešitve, ne da bi pri tem spremenila svoja strokovna načela. Naše aktivnosti smo zato usmerili v:
· izobraževanje gozdarskih strokovnjakov in drugih, ki delajo v prostoru (izvedba delavnic, predavanj in demonstracij na terenu);
· povezovanje vseh, ki jih strojna sečnja v Sloveniji zanima oziroma jih zadeva;
· pripravo podatkov in kart o tem, kje je strojna sečnja v Sloveniji možna;
· dajanje pobud za spremembo zakonodaje.
Ob tem tesno sodelujemo z Gospodarsko zbornico Slovenije, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter nekaterimi gozdnogospodarskimi družbami.

 

Strojna sečnja - gradiva

- NAVODILA za pripravo del v sestojih, primernih za strojno sečnjo.pdf

Pripravil Zavod za gozdove Slovenije (avgust 2009)
 

- Strojna sečnja na Pokljuki - PREDSTAVITEV.pdf

Gradiva is predstavitve strojne sečnje na Pokljuki (oktober 2009) za novinarje in javnost.

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe