Išči:

Gojenje gozdov

Kaj je gozdnogojitveni načrt ?

GOZDNOGOJITVENI NAČRT je izvedbeni načrt splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote, ki določa gozdnogojitvene cilje, smernice in ukrepe za nadaljnje gospodarjenje z gozdom. Določa gojitvena in varstvena dela, kar je osnova za morebitno (so)financiranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS. Načrt je podlaga za izbiro možnega drevja za posek.

 

 

Izdelava gozdnogojitvenih načrtov

Načeli sonaravnost in trajnost
v usmerjanju razvoja gozda vodita gozdarsko stroko že pol stoletja in to tradicijo ohranjamo. Posebnost slovenskega gozdarstva je v malopovršinskem obravnavanju gozda, kjer smo pozorni do podrobnosti v gozdnih ekosistemih in do zunanjih vplivov in interesov, ki krojijo razvoj gozda. Ne glede na lastništvo so vsi gozdovi obravnavani z enako pozornostjo. Z gozdnogospodarskim načrtovanjem se proces načrtovanja ne zaključi. Strateške odločitve o usmerjanju razvoja gozdov v gozdnogospodarskem načrtu so podlaga izvedbenemu, gozdnogojitvenemu načrtovanju, s katerim načrtujemo neposredne aktivnosti v konkretnem gozdu - življenjski skupnosti.

Gozdnogojitveno načrtovanje

je povezava med gozdnogospodarskim načrtovanjem in izvajanjem del v gozdovih. Letno posodobimo ali obnovimo do desetine gozdnogojitvenih načrtov v Sloveniji, to je okvirno za 100 tisoč hektarov gozdov. Ti načrti so podlaga za vse aktivnosti, ki jih izvajamo v gozdu za usmerjanje razvoja gozda.

Obnovi gozda je namenjena še posebna skrb, saj se z njo zasnuje desetletja in stoletja trajajoča življenjska pot drevesa, skupnosti. Slovensko gozdarstvo izstopa po ohranjenosti vrstne sestave gozdov. Napake, storjene v tem razvojnem obdobju, so lahko dolgotrajno nepopravljive, zato temu procesu posvečamo posebno pozornost. Kar 95 % gozdov obnavljamo z naravnim pomlajevanjem, kar je porok ekološke stabilnosti gozda.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe