Išči:

Gojenje gozdov

Izvedba gozdnogojitvenih del

Izvedba gozdnogojitvenih del sloni na ramenih lastnika. Med najpomembnejšimi delovnimi področji revirnega gozdarja je sodelovanje z lastniki gozdov s svetovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem za izvajanje strokovnih del gojenja in varstva gozdov. Pri tem so najbolj učinkoviti neposredni stiki z lastniki, sicer pa ZGS za lastnike gozdov vsako leto organizira tudi več kot 100 seminarjev in delavnic z izobraževalnim namenom.

Narava in upravni postopki si niso prav blizu, pa vendar za vse aktivnosti gojenja (vključno z izbiro drevja za možni posek) in varstva gozdov ZGS lastnikom gozdov izdaja odločbe v upravnem postopku (65.919 odločb v letu 2009).

Med lastniki gozdov, kljub dokazani koristi za gozd, ni dovolj velike vneme za dolgoročna vlaganja v gozdove, kot je nega mladega gozda. Delo in sredstva, ki jih vložijo v gozd, so investicija, ki jo večinoma sami ne bodo nikoli koristili. Zaradi tega in tudi zaradi javnega interesa za splošno koristne vloge gozda je vzpostavljen sistem financiranja in sofinanciranja vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS in sredstev evropskih skladov, ki omogoča lastnikom, ki gospodarijo s svojimi gozdovi skladno z načrti, da po opravljenem delu pridobijo ta sredstva. Dela, ki se izvajajo v gozdu, letno načrtujemo in jih glede na potrebnost ter nujnost uvrščamo v program letne izvedbe. Vsa ta dela, ki jih izvajajo lastniki, usmerjajo v neposrednem stiku z lastnikom gozda revirni gozdarji. Usmerjanje in pomoč je večplastna, od strokovnih nasvetov in praktičnega prikaza do prevzemov in obračunov izvedenih del ter evidenc, prek katerih spremljamo realizacijo načrtovanega.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe