Išči:

Delo z javnostmi

Mednarodni dan gozdov 2017: Gozdovi in energija

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov je: »Gozdovi in energija«. Združeni narodi letos ob mednarodnem dnevu gozdov posebej izpostavljajo naslednja dejstva:

 

Gozdovi in energija

 

Gozdovi so pomemben svetovni vir obnovljive energije

 

Les daje ljudem več energije kot sončna, vetrna in hidroenergija in predstavlja približno 40 odstotkov svetovne oskrbe z obnovljivo energijo. Približno 50 odstotkov svetovne proizvodnje lesa (okoli 1,86 milijarde kubičnih metrov), se uporablja kot energija za kuhanje, ogrevanje in proizvodnjo električne energije. Za 2,4 milijarde ljudi lesna kuriva pomenijo kuhan obrok, toplo vodo in topel dom.

Vlaganja v tehnološke inovacije in trajnostno gospodarjenje z gozdovi so ključnega pomena za povečanje vloge gozdov kot vira obnovljive energije. Z njimi posredno vlagamo v trajnostno prihodnost, rast zelenega gospodarstva in v izpolnjevanje več ciljev trajnostnega razvoja.

 

Energija iz gozda poganja gospodarstvo, blaži podnebne spremembe in spodbuja trajnostni razvoj

 

Približno 883 milijonov ljudi v državah v razvoju je zaposlenih v gozdno-lesnem sektorju za polni ali krajši delovni čas. Modernizacija gozdno-lesnega sektorja lahko pomaga oživiti gospodarstvo na podeželju in spodbuja razvoja podjetij - večje naložbe v proizvodnjo energije iz lesa in naprednih lesnih goriv lahko zagotovijo prihodke za financiranje boljšega upravljanja z gozdovi, več produktivnih gozdov in več delovnih mest. Svetovni gozdovi vsebujejo približno 10-kratnik letne porabe primarne energije na svetu in imajo velik potencial kot obnovljivi vir za doseganje globalnih energetskih potreb.

 

Mestno drevje in les izboljšujeta življenje in znižujeta stroške

 

Drevesa izboljšujejo zdravje dihal mestnih prebivalcev in pomagajo preprečevati bolezni dihal, kot je astma. Strateško nasajena drevesa v urbanih območjih lahko ohladijo mestno ozračje za 2 do 8 stopinj Celzija in lahko zmanjšajo stroške hlajenja v poletnem času za do 30%. Drevesa zvišujejo vrednost posesti in nepremičnin in spodbujajo interakcije med prebivalci mesta, povezujejo sosede in krepijo urbane skupnosti.

Mednarodni dan gozdov 2017 bomo z več dogodki obeležili tudi v Sloveniji.

 

Program dogodkov Zavoda za gozdove Slovenije ob mednarodnem dnevu gozdov 2017

 

Vabljeni tudi k ogledu in uporabi lesno-biomasnih podstrani na javni spletni strani ZGS, kjer je na voljo obilo znanja in uporabnih orodij za delo na tem področju.

 

Pripravila: Boris Rantaša, mag. Andrej Breznikar

 

Viri:

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe