Išči:

Gozdna tehnika

Svetovanje lastnikom gozdov

 

Osrednja svetovalna vsebina za lastnike gozdov na področju gozdne tehnike je varno delo v gozdu, saj želimo na ta način zmanjšati število nezgod, ki se zasebnim lastnikom pripetijo pri delu v gozdu. Najpomembnejša oziroma najintenzivnejša oblika izobraževanja so tečaji, kjer udeleženci praktično vadijo tehniko varnega dela, druge oblike pa so še predavanja, demonstracije na sejmih in na terenu, sekaška tekmovanja lastnikov gozdov in publikacijska dejavnost.

Poleg tega izvajamo svetovanje lastnikom gozdov v obliki tečajev o krojenju gozdnih lesnih sortimentov, z namenom, da bi bil takšen les čim kvalitetneje ovrednoten. Z drugimi institucijami sodelujemo pri uvajanju certificiranja gozdov. 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe