Išči:

Gozdna tehnika

Les sodi med obnovljive vire energije (OVE).

Les, kot vir energije postaja zaradi izrednega tehničnega napredka pri razvoju kurilnih naprav ter zaradi nestabilnih cen fosilnih goriv, ponovno vedno bolj zanimiv za široko uporabo. Glavni vir lesa so naši gozdovi, zato smo na ZGS naredili pregled potencialov lesa primernega za energetsko izrabo, katerega glavni viri so gozdovi, negozdne površine ter ostanki iz lesno predelovalne industrija. Omenjen pregled potencialov je eden od rezultatov projekta "Preskrba in raba bioenergije v smislu spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdom", ki ga skupaj z agencijo OZN FAO na ZGS izvajamo že od pomladi 2003. V zadnjem času se večkrat pojavlja izraz "lesna biomasa", ki je postal sinonim za sodobno in učinkovito rabo lesa v energetske namene. V skupino t.i. "Lesne biomase" uvrščamo:


· les iz gozdov, ki je primeren za energetsko rabo
· les iz površin, ki niso gozd
(površine v zaraščanju, kmetijske površine, urbane površine etc)
· lesne ostanke primarne in sekundarne industrije
· odslužen neonesnažen les.

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe