Išči:

Gozdna tehnika

Gozdne prometnice

 

Delo na področju gozdnih prometnic v splošnem zajema aktivnosti pri vzdrževanju in gradnji gozdnih cest, vodenje podatkovnih zbirk in načrtovanje odpiranja gozdnega prostora. Osrednje aktivnosti ZGS so zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest, kjer je vloga ZGS v tem, da pripravlja letne programe vzdrževanja po občinah, sodeluje pri izborih izvajalcev del ter nadzira njihovo izvajanje. V sodelovanju z lastniki gozdov ZGS določa režime prometa na gozdnih cestah, kar je posebej pomembno v predelih gozdov, kjer prihaja do velikega križanja interesov pri njihovi rabi. Uredba o prepovedi vožnje v naravnem okolju dovoljuje vožnjo po gozdnih cestah, ne pa tudi po vlakah, ki so namenjene le spravilu lesa. Za celovit pregled nad stanjem gozdnih cest vodi Zavod evidenco o gozdnih cestah, ki je za vso Slovenijo enotna. Po njej je tako v Sloveniji nekaj nad 12.500 km gozdnih cest, ki predstavljajo relativno bogato omrežje prometnic, prvenstveno namenjeno za gospodarjenje z gozdom, zaradi svojega javnega značaja pa predstavljajo dobro dopolnilo javnemu cestnemu omrežju.

 

Gozdne prometnice so tudi gozdne vlake, kjer Zavod preko tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov usmerja njihovo pripravo oziroma gradnjo.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe