Išči:

Gojenje gozdov

Izbira drevja za možni posek

Usmerjanje razvoja gozda poteka vse življenjsko obdobje, od posameznega drevesa kot graditelja življenjske skupnosti do celotnega gozdnega ekosistema. Z nego usmerjamo razvoj mladega gozda vse od vznika oziroma osnovanja do odraslega gozda. V razvojnem obdobju mladovja, v dveh do treh desetletjih, izvajamo nego vsaj 3 - 4-krat. V Sloveniji letno z nego mladega gozda usmerjamo razvoj na površini enega odstotka vseh gozdov. V naravi je stalnica izbor z izločanjem manj vitalnih, manj zdravih in rastišču manj prilagojenih dreves. Nega gozda temelji na principu izbire dreves po kriterijih vitalnosti, rastiščne prilagojenosti, ekosistemske vloge, zdravstvenega stanja in kakovosti.

Po principih nege usmerjamo razvoj gozda tudi v odraslem gozdu z izbiro dreves za možni posek, ki jo izvajajo revirni gozdarji v gozdovih vseh lastništev, v sodelovanju z lastniki gozdov, na podlagi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov. Letno je izbira dreves za možni posek realizirana s sečnjo okvirno s tremi milijoni m3 lesne mase.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe