Išči:
Sporočila za javnost
2017
jan - mar 2017 (3 novice)
2016
apr - jun 2016 (2 novice)
jan - mar 2016 (2 novice)
2015
okt - dec 2015 (2 novice)
apr - jun 2015 (3 novice)
jan - mar 2015 (2 novice)
2014
okt - dec 2014 (2 novice)
apr - jun 2014 (9 novice)
jan - mar 2014 (6 novice)
2013
jul - sep 2013 (3 novice)
apr - jun 2013 (2 novice)
2017
jan - mar 2017 (3 novice)
2016
apr - jun 2016 (2 novice)
jan - mar 2016 (2 novice)
2015
okt - dec 2015 (2 novice)
apr - jun 2015 (3 novice)
jan - mar 2015 (2 novice)
2014
okt - dec 2014 (2 novice)
apr - jun 2014 (9 novice)
jan - mar 2014 (6 novice)
2013
jul - sep 2013 (3 novice)
apr - jun 2013 (2 novice)
12. julij 2017
Gozdna rezervata Snežnik-Ždrocle in Pragozd Krokar sta vpisana na Seznam svetovne dediščine UNESCO

Na Zavodu za gozdove Slovenije smo z veseljem sprejeli novico, da so bili na zasedanju 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, 7. julija 2017, med 63 območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov iz desetih držav, ki so bili v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije uvrščeni na Seznam svetovne dediščine UNESCO, tudi gozdovi dveh slovenskih gozdnih rezervatov: Snežnik-Ždrocle (na Notranjskem) in Pragozd Krokar (na Kočevskem).

 

Po vpisu Škocjanskih jam pred tridesetimi leti je to za Slovenijo drugi vpis na Seznam svetovne naravne dediščine UNESCO.

 

V pet let dolgem procesu izbiranja in strokovnega preverjanja predlaganih gozdov, pri katerem je aktivno sodeloval tudi Zavod za gozdove Slovenije, je Odbor za svetovno dediščino pri UNESCO izbranim gozdovom iz 10 držav priznal posebno vrednost, ker so dokaz izjemnega razvoja bukovih ekosistemov v Evropi po zadnji ledeni dobi.

 

Nominacija omenjenih dveh gozdnih rezervatov na seznam svetovne naravne dediščine pomeni za slovensko gozdarstvo novo potrditev strokovnega sonaravnega dela z gozdovi. Gozdovi bistveno prispevajo k biotski pestrosti in ekološkem ravnotežju v vse bolj obremenjeni krajini, varujejo tla pred erozijo, uravnavajo vodni odtok in zagotavljajo pitno vodo ter nas oskrbujejo z lesom in številnimi drugimi dobrinami. Zaradi strokovnega dela s slovenskimi gozdovi v obdobju zadnjih 65 let, seveda na podlagi mnogih spoznanj iz še bolj oddaljene preteklosti, postajajo ohranjeni gozdovi že kar zaščitni znak Slovenije, kar ima ugoden vpliv tudi na razvoj turizma pri nas.

 

Že pred desetletji smo slovenski gozdarji določili gozdove, ki so z vidika njihovega stanja in razvoja še posebej pomembni, jih izločili iz gospodarjenja in jih zavarovali kot gozdne rezervate. Od leta 2005 so zavarovani z Uredbo Vlade Republike Slovenije. Ob sonaravnem delu z vsemi gozdovi je to dodaten prispevek gozdarstva k ohranjanju naše narave. Na različnih gozdnih rastiščih jih je 170, s skupno površino 9.508 hektarov. Med njima sta tudi gozdna rezervata Snežnik-Ždrocle, ki je s 793,9 ha največji, in Pragozd Krokar (74,5 ha).

 

Pragozd Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske gozdove na slikovitem obrobju Kolpske doline, gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle pa obsega starodavne bukove gozdove, s predeli prvinskih gozdov, zaradi specifičnih rastiščnih razmer blizu morja in višine Snežnika pa bukev tu tvori zgornjo gozdno mejo in izpričuje moč preživetja v najbolj ekstremnih razmerah. Oba gozdna rezervata ležita sredi obsežnih gozdov, ki so vključeni v omrežje Natura 2000.

 

Vpis navedenih gozdnih rezervatov na seznam svetovne dediščine sprejemamo na Zavodu za gozdove Slovenije kot pomembno priznanje slovenskemu gozdarstvu ter našemu sedanjemu in preteklemu delu z gozdovi, vključno z delom številnih generacij gozdarjev pred nami. Pomeni nam spodbudo za strokovno delo s slovenskimi gozdovi tudi v prihodnje.

 

Zavod za gozdove Slovenije

Fotografiji: mag. Špela Habič

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe