Išči:
Sporočila za javnost
19. maj 2017
Sporočilo za javnost ob Tednu gozdov 2017

Zavod za gozdove Slovenije

19.5.2017

 

TEDEN GOZDOV 2017: »Znanje za gozd«

 

Slovenski Teden gozdov obeležujemo vsako leto zadnji teden v maju že več kot 40 let. Teden gozdov letos poteka med 22. in 28. majem s krovno temo »Znanje za gozd«, saj želimo ozavestiti javnost o pomenu znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter izpostaviti dosedanje uspehe razvojnega dela na področju gozdarstva. Dogodki se osredotočajo na praznovanje 70. obletnice ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije in s tem na 70 let načrtnega raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu. Dogodke po vsej Sloveniji pripravljata Zavod za gozdove (ZGS) in Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), sodelujejo pa tudi druge inštitucije in organizacije s področja gozdarstva in naravovarstva.

 

Osrednje prireditve letošnjega Tedna gozdov, posvečene 70. letnici ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije bodo potekale ob in v stavbi GIS na Večni poti 2 v Ljubljani:

 

Torek, 23. 5. 2017

 

9:00-14:00 Znanstveno srečanje Gozd in les: Zgodovina slovenskega gozdarstva in lesarstva.

 

Za medije: 13:00-14:00 Okrogla miza Mreženje implementacijskih projektov na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva; vabljeni so predstavniki izvedbenih projektov LIFE, INTERREG ter predstavnika PSiDL (Pametne stavbe in dom z lesno verigo) in SRIP KG (Krožno gospodarstvo.

 

Sreda, 24. 5. 2017

 

9:00-13:00 Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije

 

Za medije: 9:00-14:00 Odprla se bodo vrata dveh osrednjih gozdarskih inštitucij v Sloveniji. Obiskovalce bomo povabili v Gozd eksperimentov: skupaj bomo spoznavali gozd, eksperimentirali v laboratorijih, stopali po medvedjih stopinjah, skuhali vreme, uživali v družbi gozdnih velikanov - dreves ter gozdnim živalim prešteli zobe.

 

16:00-18:00 Odprtje retrospektivne razstave »Galerija Inštituta za gozdno lesno gospodarstvo/Gozdarskega inštituta Slovenije skozi čas«

 

Za medije: 16:00-16:40 (otvoritev) 16:40-18:00 (druženje na dvorišču + možne izjave za medije) »Kjer se razvijata znanost in umetnost, postaja tudi življenje plemenitejše.« Retrospektivna razstava ob 70. obletnici Gozdarskega inštituta Slovenije bo z razstavljenimi deli oživila spomine na 33 let živahnega delovanja Galerije IGLG in Galerije GIS. Na ogled bodo posamezna dela slikarjev Toneta Lapajneta, Marka Pogačnika, Boruta Vogelnika, Boštjana Koširja, Zvesta Apollonia, Iva Kolarja, Marjance Jemec Božič idr.

 

Četrtek, 25. 5. 2017

 

10:00 Svečana akademija - uradna slovesnost ob 70. obletnici Gozdarskega inštituta Slovenije

 

Za medije: 10:00-10:20 (fototermin + možnost izjav) Svečana akademija se bo pričela na prostem z otvoritvijo prenovljenega pritličja stavbe GIS, ki je po novem prilagojena tudi gibalno oviranim osebam. Med drugimi se bodo akademije udeležili tudi predsednik SAZU dr. Tadej Bajd, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

 

Poleg osrednjih prireditev bo Teden gozdov 2017 zaznamovala še vrsta drugih dogodkov, ki jih je preko 60 in se bodo nadaljevali tudi v mesecu juniju. Dogodki, ki so predvsem izobraževalne narave, so namenjeni širokemu krogu ljudi od otrok, mladine in odraslih do splošne in strokovne javnosti. Celoten pregled prireditev in dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov je na voljo na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije http://www.zgs.si/ in na portalu Znanje za gozd ( http://znanjeza.gozdis.si/).

 

Učinkovito sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na lastnem znanju, razvoju in raziskavah na področju gozdarstva. Gozdovi so tako pestri, da so tuji raziskovalni rezultati le omejeno uporabni v naših razmerah. Slovenija se lahko pohvali s pomembnimi uspehi gozdarskega strokovnega dela, ki jih prepoznajo tudi v tujini in z vrsto strokovnjakov in pedagogov na vseh ključnih področjih gospodarjenja z gozdovi: gojenja in varstva gozdov, gozdne ekologije, gozdne genetike, lovstva, gozdne tehnike in tehnologije, rabe lesa in gozdnogospodarskega načrtovanja.

 

Strokovno znanje je še posebej ključno pri gospodarjenju z gozdovi in njihovem varstvu v razmerah vse pogostejših naravnih ujm, ki ogrožajo slovenske gozdove. V Sloveniji uspešno nadaljujemo sanacijo posledic žledoloma iz leta 2014 in izredno močnega napada podlubnikov v letih 2015 ter 2016. Po zadnjih podatkih o stanju napada podlubnikov v smrekovih gozdovih je bilo od začetka leta 2017 do sredine maja odkritih za 327.000 m3 s podlubniki napadenih dreves smreke, kar je na nivoju Slovenije za 15% manj kot v enakem lanskem obdobju. Ta podatek kaže na to, da se nadaljnje širjenje podlubnikov upočasnjuje in da lahko pričakujemo postopno umiritev napada, še posebej ker posek napadenih dreves in sanacija gozdnih sestojev potekata znatno hitreje kot širjenje napada. Trend umirjanja napada podlubnikov je podoben po vsej Sloveniji, razen na Gorenjskem, kjer še vedno beležimo porast števila na novo napadenih dreves. Zajezitev napada in nove škode v gozdovih v letu 2017 so še vedno odvisne od odzivnosti lastnikov gozdov in hitrosti sanacije odkritih žarišč novega napada podlubnikov.

 

V polnem teku je tudi program načrtne obnove poškodovanih gozdov, tako po naravni poti s pomočjo ukrepov nege gozda, kot s saditvijo sadik gozdnega drevja. Spomladi 2017 je bilo tako posajenih 270 ha gozda s preko 550.000 sadikami gozdnega drevja 19-tih različnih drevesnih vrst. Največ med njimi je bilo sadik bukve, smreke, gorskega javorja in hrasta. Sredstva za nakup sadik in sofinanciranje del pri obnovi gozdov so zagotovljena v Programu razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) in v proračunskih sredstvih Republike Slovenije. Lastnikom gozdov se nudi tudi vsa strokovna pomoč pri izvedbi obnove gozdov. Obnova gozdov se bo nadaljevala v jeseni in v naslednjih letih in sicer z obsegom okrog 300 ha umetne obnove in 1200 ha naravne obnove gozda na leto.

 

Kontaktna oseba:

mag. Andrej Breznikar - andrej.breznikar@zgs.si, tel.: 041 657 751

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe