Išči:
Sporočila za javnost
27. marec 2017
Izjava za javnost glede omejevanja nočnega dostopa v gozd

Zavod za gozdove Slovenije

24. 3. 2017

 

Spoštovani!

 

V zadnjih dneh se je v medijih na podlagi zelo kratkega povzetka izjave direktorja Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v Slovenski kroniki (TV SLO) pojavilo precej ugibanj in špekulacij o tem, da ZGS predlaga zakonsko spremembo, s katero bi se omejilo nočno gibanje v gozdovih z namenom preprečitve vznemirjanja divjadi. V zvezi s tem želimo podati nekaj pojasnil.

 

V preteklem mesecu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na osnovi sklepa (napotila) Odbora Državnega zbora, pristojnega za gozdarstvo, izvedlo niz javnih posvetov o sobivanju ljudi in divjadi. Eden od podanih in zapisanih predlogov udeležencev na posvetu, ki mimogrede, ni nastal na pobudo ZGS, je bil tudi ta, da se naj gibanje po gozdovih v nočnih urah zaradi vznemirjanja divjadi (in posledično večjih škod zaradi večje porabe energije zaradi gibanja prestrašenih živali) omeji.

 

ZGS je v snemanju omenjenega prispevka komentiral to pobudo s poveta in pojasnil, kaj se v gozdovih ponoči in pri prekomernem vznemirjanju živali dogaja. Pri slednjem gre v bistvu za to, da se preplašene živali bistveno več gibajo in posledično med drugim zaradi dodatnih potreb po energiji (kar je najbolj očitno pozimi) popasejo več gozdnega mladje, s čemer se onemogoča razvoj in obstoj gozdov. Dejstvo je, da imamo zaradi preštevilčne parkljaste divjadi težave s pomlajevanjem gozdov in njihovim pretiranim razvojem v enovrstne, predvsem bukove, sestoje. Če se temu procesu z različnimi ukrepi (povečan odstrel, razni gozdarski ukrepi in konec koncev tudi ustrezen mir v prezimovališčih divjadi) ne zoperstavimo, bodo ti gozdovi začeli izgubljati svojo vrednost, vitalnost in stabilnost. ZGS je v omenjeni izjavi poudaril tudi, da ob morebitni omejitvi nočni omejitvi gibanja v gozdovih tak režim ni ne umesten in ne potreben za vse gozdove.

 

ZGS ni med pobudniki ukrepa omejevanja nočnega gibanja v gozdovih in v tem pogledu ne zahteva zakonskih sprememb. Pobude za realizacijo takih ukrepov ZGS tudi ne vodi in v njej ne sodeluje ne z Lovsko zvezo Slovenije ne s komerkoli drugim. Potrebno pa je razmisliti o zagotavljanju bolj striktnega spoštovanja sedanje zakonodaje, ki prepoveduje vožnjo v naravnem okolju. Med najbolj kritičnimi so tu motorne sani, motorji in štirikolesniki, katerih uporabniki živali ponoči in podnevi ne samo vznemirjajo, pač pa z njimi pogosto tudi trčijo, jim razdirajo gnezda in zavetišča (npr. ruševcu kot ogroženi vrsti) in podobno. ZGS je s partnerji v okviru raznih projektov, še posebej v okviru projekta SUPORT (financiran s strani Norveškega sklada), s spremljanjem motenj ugotovil, da je dnevni maksimum prometa z motornimi sanmi in motorji med eno in peto uro zjutraj. To ne vznemirja samo gozdnih prebivalcev, pač pa tudi pogosto povsem nemočne ljudi, ki živijo ob teh gozdovih. Spletni mediji so polni posnetkov takih voženj, v kar se lahko prepriča kdorkoli, kljub posnetkom pa je kršitelje zelo težko kaznovati in kazni so zelo nizke. Dogaja se celo, da tudi zaradi nizkih kazni tovrstni »rekreativci« iz sosednjih držav (pogosto tudi v organizaciji »domačinov«) to organizirano počnejo na Pohorju in drugod, ker so kazni in ukrepi zoper njih drugje precej drugačne.

 

Za kakršnakoli dodatna pojasnila smo vam na voljo.

 

Zavod za gozdove Slovenije

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe