Išči:
Sporočila za javnost
03. junij 2013
Možna srečanja ljudi in medveda – spomladansko opozorilo

Vsako leto smo v spomladanskem obdobju med drugo polovico aprila in koncem junija (lahko pa tudi kasneje) v Sloveniji priča neprijetnim srečanjem ljudi in rjavega medveda, ki so včasih lahko tudi nevarna.

 

Pogosto gre za neprijetne dogodke, ki jim po večini botruje neznanje in neustrezen odziv ljudi pri svojih aktivnostih, kot so sprehodi v naravi s prosto spuščenimi psi ali pa neustrezno zavarovani antropogeni viri hrane v bližini stanovanjskih in gospodarskih objektov (smeti, komposti, tropine, klavniški odpadki, nezavarovani čebelnjaki …).

 

Medvedi so letos zaradi dolge zime svoj zimski dremež zaključili nekoliko kasneje kot druga leta. Iz brlogov so s svojimi letos poleženimi mladiči prišle tudi medvedke, njihovi potomci iz prejšnje generacije (sedaj stari dobri dve leti) pa so se osamosvojili in intenzivno iščejo svoj »domači okoliš«. Njihova aktivnost se je v zadnjem obdobju – drugi polovici maja – občutno povečala, kaže pa se v povečanju števila škodnih dogodkov, medvede opazimo pri iskanju lahko dostopne hrane v bližini človeških naselbin, več je tudi občasnh neprijetnih srečanj na  na dvoriščih kmetijskih gospodarstev, hiš ali vikendov v območju medvedov. Z deli na poljih, v gozdovih in z druženjem v naravi so se povečale tudi aktivnosti ljudi na prostem, zato lahko pride do stikov z medvedi.

 

Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije zato pozivamo širšo javnost in še posebej lokalno prebivalstvo na območjih, kjer si delimo življenjski prostor z medvedom, da se v primeru delovnih opravil in aktivnosti v naravi na območjih, kjer obstaja možnost srečanja ljudi in rjavega medveda, predhodno seznanimo z življenjskimi navadami rjavega medveda ter prilagodimo svoje obnašanje možni prisotnosti in srečanju z medvedom. Tako lahko bistveno zmanjšamo možnosti neprijetnih srečanj ali celo poškodb. Informacije o rjavem medvedu, o načinih njegovega obnašanja ter o primernih reakcijah ob srečanju človeka in medveda lahko najdete v gradivih na spletnih straneh www.medvedi.si in/ali http://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/gozdne-zivali-in-lovstvo/zgibanke-plakati/ .

 

Kaj storiti ob srečanju z medvedom?

Napadi medveda na človeka so v splošnem zelo redki, vendar za to obstaja možnost.  To možnost lahko zelo zmanjšamo, če upoštevamo nekatera preprosta navodila obnašanja.

Vedeti moramo, da naš rjavi medved ne napada ljudi kot plen – za hrano. Do napada lahko pride, če se ob nekaterih posebnih okoliščinah – srečanjih, medved človeka toliko ustraši, da se odloči, da ne bo zbežal, ampak se bo branil. Do napada navadno pride, kadar medveda presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje, oz. nima časa ali možnosti za umik. To je pogosteje pri samicah z mladiči, saj se ti ne morejo hitro umikati, mati medvedka pa jih brani.

 

Zato priporočamo:

Dobro je vedeti tudi:

 

V primeru resnih težav z medvedi pa lahko prizadeti prebivalci Slovenije pokličejo številki 112 (Center za obveščanje RS) ali 113 (Policija), kjer jih bo tisti, ki bo sprejel klic, povezal z intervencijsko skupino za hitro posredovanje v primeru težav z velikimi zvermi. Intervencijska skupina, ki jo je imenovalo resorno ministrstvo za varstvo narave, deluje v sklopu Zavoda za gozdove Slovenije.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe