Išči:
Sporočila za javnost

Zaenkrat nič novega.

2017
May - Jul 2017 (2 novice)
Feb - Apr 2017 (3 novice)
2016
May - Jul 2016 (3 novice)
Feb - Apr 2016 (2 novice)
2015
Nov - Jan 2016 (2 novice)
May - Jul 2015 (2 novice)
Feb - Apr 2015 (3 novice)
2014
Nov - Jan 2015 (3 novice)
May - Jul 2014 (6 novice)
Feb - Apr 2014 (8 novice)
2013
Nov - Jan 2014 (2 novice)
Aug - Oct 2013 (2 novice)
May - Jul 2013 (3 novice)
2017
May - Jul 2017 (2 novice)
Feb - Apr 2017 (3 novice)
2016
May - Jul 2016 (3 novice)
Feb - Apr 2016 (2 novice)
2015
Nov - Jan 2016 (2 novice)
May - Jul 2015 (2 novice)
Feb - Apr 2015 (3 novice)
2014
Nov - Jan 2015 (3 novice)
May - Jul 2014 (6 novice)
Feb - Apr 2014 (8 novice)
2013
Nov - Jan 2014 (2 novice)
Aug - Oct 2013 (2 novice)
May - Jul 2013 (3 novice)
12. december 2017
Prvo poročilo o poškodbah v gozdovih zaradi močnega vetra in deževja v dneh od 11. do 12. 12. 2017

Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil znatne poškodbe tudi v gozdovih. Trenutno še vedno vetrovno vreme in stanje prevoznosti cest ne omogočata podrobne ocene stanja škode v gozdovih. Po do sedaj zbranih podatkih so največje poškodbe nastale na Kočevskem ter na Koroškem. Škode so velike tudi na Zgornjem Gorenjskem ter na območju občin Jezersko, Logatec, Idrija, Cerknica in Postojna. Do poškodb je prišlo tudi v drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države.

 

Poškodovanega drevja bo po prvi oceni za okoli 500.000 m3. Najbolj pogosto je veter prevračal drevesa smreke, pa tudi jelke in listavce. Veter je drevje podiral in lomil večinoma posamično, v šopih in skupinah ter ponekod tudi ploskovno na večjih površinah. Na Kočevskem in na Notranjskem je veliko poškodovanega drevja na robovih saniranih žarišč podlubnikov.

 

Zaradi podrtega drevja je več gozdnih cest na območju poškodovanosti gozdov neprevoznih. Poškodbe na gozdnih cestah so ponekod nastale tudi zaradi močnega deževja in plazov.

 

Obiskovalcem gozda do umiritve vremenske situacije odsvetujemo vsakršno gibanje v gozdu, saj je v krošnjah ostalo veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko povzročijo težke poškodbe obiskovalcev.

 

Lastnike gozdov pozivamo, da po umiritvi vremena sami pregledajo svoje gozdove. S sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o pričetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije.

 

Posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo morata biti zaključena najkasneje do sredine maja prihodnjega leta, da se preprečijo dodatne škode zaradi namnožitve podlubnikov na poškodovanem drevju. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.

 

Damjan Oražem

direktor Zavoda za gozdove Slovenije

 

 

Kontaktna oseba:

mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije

01 470 00 78

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe