Išči:
Obvestila, razpisi

Ravnanje s stvarnim premoženjem

Zaenkrat nič novega.

11. december 2017
Namera o oddaji nepremičnine v najem

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.) objavlja namero o oddaji nepremičnine v najem za nedoločen čas z neposredno pogodbo, in sicer lovske koče Lepi Kamen, parcela št. 873/154  k.o. Županje njive v občini Kamnik, št. stavbe 481, uporabna površina objekta je 21,50 m2. Cena letnega najema je 100 EUR, z investicijskim vzdrževanjem najemnika. Dodatne informacije: Janez Logar, vodja OE Kranj, tel. št. 04/2024-214.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe