Išči:
Obvestila, razpisi

Zaenkrat nič novega.

Ravnanje s stvarnim premoženjem

18. June 2017
Namera o ustanovitvi služnostne pravice
18. June 2017
Namera o oddaji nepremičnine v najem
25. May 2017
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
2017
Mar - May 2017 (2 novice)
04. julij 2017
Namera o odprodaji nepremičnin

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.) in na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in nasl.) objavlja namero o prodaji naslednje nepremičnine z neposredno pogodbo na podlagi pogajanj z znanim kupcem: Sodo d.o.o., Maribor:

 

Stolpna transformatorska postaja TP-136, Beltinci Fazan, 20/0.4 Kv, 100 Kva, oprema, zgradba trafo postaje, ID 265 ter stavbno zemljišče v velikosti 28 m2, na katerem stoji trafo postaja, na parceli št. 245 k.o. Beltinci. Predvidena vrednost opreme znaša 1.950 EUR, predvidena vrednost zgradbe in stavbnega zemljišča na katerem stoji TP, znaša 6.367,3 EUR, predvidena skupna vrednost pravnega posla je 8.317,30 EUR.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe