Išči:
Obvestila, razpisi

Ravnanje s stvarnim premoženjem

 
16. oktober 2017
Namera o ustanovitvi služnostne pravice
26. september 2017
Namera o odprodaji lesenega premičnega objekta
15. november 2017
Namera o oddaji nepremičnine v najem

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl. ) objavlja namero o oddaji nepremičnine v najem za obdobje 11 mesecev z neposredno pogodbo (podaljšanje pogodbe z dosedanjim najemnikom), in sicer logarnice Mokrc na parc. št. 117 k.o. Golo za mesečno najemnino 72,46 EUR.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe