Išči:
Obvestila, razpisi

Ravnanje s stvarnim premoženjem

 
24. August 2017
Namera o ustanovitvi služnostne pravice
18. August 2017
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
29. avgust 2017
Namera o oddaji nepremičnine v najem

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl) objavlja namero o oddaji nepremičnin v najem za nedoločen čas z neposredno pogodbo, in sicer koče Obora na parc. št. 741/4 k.o. Smolnik za letno najemnino 240,00 EUR, z investicijskim vzdrževanjem, vlaganji najemnika.

 

Kontaktna oseba: Vodja OE Maribor Jožef Mrakič, tel. 02/234 1610

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe