Išči:
Novice
19. julij 2017
Posvet o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju v Kopah

V sredo, 21. junija 2017, je na Kopah na Pohorju potekal posvet o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Posvet je v okviru bilateralnega sodelovanja v okviru Programa finančnega mehanizma EGP 2009–2014 organizirala območna enota Slovenj Gradec Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Kope se nahajajo na delu Pohorja, ki je še posebej obremenjeno s stihijsko vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju. Ob izvajanju projekta SUPORT – trajnostno upravljanje Pohorja, ki je potekal v letih 2015 in 2016, so bila pridobljena nova znanja in delno podrobneje analiziran prostor, ki je kot naravovarstveno pomembno območje obremenjen z raznovrstnimi človekovimi aktivnostmi. Na podlagi teh rezultatov ter rezultatov nacionalnega posveta iz marca 2016, ki se ga je udeležilo skoraj 70 udeležencev in udeleženk, so bili predlagani možni ukrepi za izboljšanje upravljanja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Po letu se ugotavlja, da ostaja problem enako pereč, saj se tako na področju potrebnih sprememb pravne ureditve, izvajanja neposrednega nadzora v naravi ter vzpostavljanja območij za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju ni kaj dosti spremenilo.

 

Tokratnega dvodnevnega posveta na Kopah v sredo, 21. junija in četrtek, 22. junija 2017, se je udeležilo skoraj 100 udeležencev in udeleženk, med njimi predstavnik West Norway Reasearch Instituta Ivar Petter Grotte, ki je predstavil norveške izkušnje pri usklajevanju interesov različnih deležnikov v njihovem okolju, predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, regionalne razvojnega agencije (RRA Koroška), policije, pristojnih inšpekcijskih služb, lokalnih skupnosti, lastnikov zemljišč, turističnega gospodarstva ter nevladnih organizacij pa so delili svoje poglede, izkušnje ter priporočila za ukrepanje v prihodnje.

 

Več informacij o posvetu in povzetek stališč udeležencev: izjava za javnost

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe