Išči:
Novice
10. julij 2017
Zavod za gozdove Slovenije obiskala ukrajinska državna gozdarska služba

Po obisku direktorja Zavoda za gozdove Slovenije v Ukrajini marca 2017, kjer sta predstavnika služb podpisali dogovor o sodelovanju, je v sredo, 5.7.2017, centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije obiskalo 9 gostov iz Ukrajinske agencije za gozdne vire (State Forest Resources Agency of Ukraine). Zanje so slovenski gozdarji v sodelovanju s podjetjem Tajfun pripravili tridnevni program, v katerem so lahko izvedeli kar največ o slovenskih gozdovih in gozdarstvu.

Slovenski gozdovi, gozdarstvo in gozdarska znanost

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem je gostom predstavil slovenske gozdove, gozdarstvo in delovanje Zavoda. Poleg klasičnih tem slovenskega gozdarstva kot so trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, organiziranost gozdarstva v Sloveniji in sorodnih tem, je posebej izpostavil delo z lastniki gozdov, problematiko lastništva gozdov v Sloveniji in vplive, ki jih zaradi podnebnih sprememb v gozdovih že zaznavamo in pričakovane spremembe v prihodnosti. Posebno pozornost je namenil tudi žledolomu, ki je slovenske gozdove prizadel v letu 2014 in ukrepih, ki so jih na ZGS izvajali in jih še izvajajo, da bi omilili posledice te naravne katastrofe.

Direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Primož Simončič, je gostom predstavil delovna področja, delovanje in financiranje Inštituta. Pod vodstvom prof. dr. Hojke Kraigher in prof. dr. Toma Levaniča so si gostje ogledali tudi laboratorije GIS, ki so med najsodobneje opremljeni v tem delu Evrope in slovenskim raziskovalcem omogočajo napredno raziskovalno delo.

Ukrajinsko gozdarstvo

Predstavitev ge. Liubov Poliakove, predstavnice za stike z javnostmi in odgovorne za mednarodne odnose Ukrajinske agencije za gozdne vire, je postregla z zelo zanimivimi podatki o ukrajinskem gozdarstvu in gozdovih. Ukrajinski gozdovi so zelo neenakomerno razporejeni po državi – skoncentrirani so na zahodu države v pokrajini Polesie in v ukrajinskih Karpatih. Gozdne površine se razprostirajo čez 10,4 milijonov hektarov, kar jih uvršča na 9. mesto v Evropi. Glavne drevesne vrste so: bor (35 %), hrast (28 %), bukev (9 %) ter smreka in jelka (9%). Lesno zalogo ocenjujejo na približno 2.1 milijarde m3, gozdovi pa so v veliki večini (99%) v državni lasti. Ukrajinske gozdove zaznamuje predvsem dvojnost – nižine preraščajo pretežno borovi gozdovi, v katerih obnova poteka predvsem umetno in drugi obvodni gozdovi, gorati Karpatski predel pa gozdovi jelke, bukve in smreke, kjer obnova večinoma poteka po naravni poti.

 

Ukrajinska državna služba za gozdne vire ima za kar 3600 hektarov stalnih in začasnih drevesnic ter rastlinjakov za vzgojo sadik za umetno obnovo. Tam letno zraste 300 milijonov sadik gozdnih drevesnih vrst. Velik problem so gozdni požari. Pred kratim so vpeljali sistem za nadzor nad posekom dreves. Državni les zaradi zagotavljanja transparentnosti prodajajo prek dražb, predvsem domačim lesno-predelovalnim podjetjem, pred kratkim so celo prepovedali izvoz hlodovine. Lovstvo je v Ukrajini zelo priljubljeno, o čemer priča podatek, da je približno 690.000 lovcev, od tega 4900 poklicnih.

 

Zelo so ponosni tudi na svoj izobraževalni sistem, ki poleg gozdarskih strokovnjakov s srednjo izobrazbo izobrazi približno 450 (BSc in MSc) diplomantov na letov. V Ukrajini je danes okoli 500 t.i. gozdnih šol, ki tesno sodelujejo z Agencijo za gozdne vire. Obiskuje jih 14.000 otrok – mnogi izmed njih tam opravijo prve korake na gozdarski karierni poti.

 

Problematiki, o katerih je bilo največ govora v diskusiji sta bili lastništvo gozdov in podnebne spremembe. V Ukrajini razmišljajo o spremembi lastniške strukture gozdov oz. o razdelitvi gozdov državljanom in zato je slovenska izkušnja zanje zelo zanimiva. Podnebne spremembe pa že pomembno vplivajo na njihove gozdove (suše, gozdni požari, škodljivci, …) – želijo si strategije za soočanje s podnebnimi spremembami v ukrajinskih gozdovih.

Obisk je plod sodelovanja podjetja Tajfun z Ukrajino

Obisk je povzročilo plodno sodelovanje med ukrajinsko službo in slovenskim podjetjem za proizvodnjo gozdarske mehanizacije Tajfun. V začetku leta je direktor ZGS skupaj s predstavniki podjetja Tajfun obiskal Ukrajino, tam pa so se dogovorili o povratnem obisku v juliju 2017. V Kijevu je bil marca 2017 podpisan sporazum o sodelovanju tudi z namero pomoči Ukrajini pri približevanju EU, zlasti pa se iščejo področja za sodelovanje med slovenskimi in ukrajinskimi gozdarskimi institucijami. Eno izmed področij, o katerem je bilo veliko govora, je bilo ohranjanje gozdnih genskih virov. V okviru te debate je prof. dr. Hojka Kraigher gostom predstavila projekt LIFEGENMON, v okviru katerega GIS skupaj z ZGS in drugimi partnerji razvija sistem za genetski monitoring gozdov.

Terenski ogled Pohorskih gozdov

ZGS je ukrajinskim gostom predstavil gozdove in delo z njimi na območju Ribnice na Pohorju. Terensko predstavitev je pripravila Jerneja Čoderl, vodja KE Radlje. Posebej zanimiva za goste je bila predstavitev Sgermove smreke, kmetije Sgerm in Pahernikovih gozdov. Pohorski gozdovi so nekaterim od gostov bili poznani že od prej skozi lovski turizem Lovišča s posebnim namenom. Poleg strokovnega sodelovanja pa bodo kot lovski turisti v prihodnje poskusili svojo lovsko srečo tudi v drugih loviščih pod okriljem Zavoda.

Povezava: Foto utrinki obiska

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe