Išči:
Novice
11. april 2017
Predlogi letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2017 oddani v sprejem na MKGP

Predlogi letnih načrtov za vseh 15 lovsko upravljavskih območij (LUO) v Sloveniji za leto 2017 so bili izdelani v predpisanem roku in posredovani v sprejem na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/2010).  
 
Letni načrti LUO so bili v predpisani obliki in vsebini za LUO letos izdelani že triindvajsetič.

Vsi oddani predlogi letnih načrtov za leto 2017 za posamezne LUO so bili določeni in potrjeni na pristojnih svetih območnih enot ZGS, ki imajo 9 članov in so sestavljeni iz 3 predstavnikov lastnikov gozdov, 3 predstavnikov kmetijstva, lovstva in varstva narave in 3 predstavnikov ustanovitelja, lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja in javnih uslužbencev Zavoda.

 

Zavod za gozdove Slovenije

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe