Išči:
Novice
2017
okt - dec 2017 (3 novice)
jul - sep 2017 (8 novice)
apr - jun 2017 (4 novice)
jan - mar 2017 (5 novice)
2016
okt - dec 2016 (6 novice)
jul - sep 2016 (7 novice)
apr - jun 2016 (4 novice)
jan - mar 2016 (6 novice)
2015
okt - dec 2015 (3 novice)
jul - sep 2015 (7 novice)
apr - jun 2015 (9 novice)
jan - mar 2015 (8 novice)
2014
okt - dec 2014 (7 novice)
jul - sep 2014 (4 novice)
apr - jun 2014 (5 novice)
jan - mar 2014 (5 novice)
13. december 2017
Opozorilo tistim, ki izvajajo dela na vzpostavitvi prevoznosti javnih in gozdnih cest in na sanaciji v naravnih ujmah poškodovanih gozdov

Zaradi nevarnih razmer ob nedavnem vetrolomu posredujemo nekaj nujnih opozoril, ki naj jih tisti, ki čistijo gozdne in javne ceste ter sanirajo poškodovane gozdove, pri tem upoštevajo.

 

Zavedati se moramo, da je sanacija vetroloma eno od najnevarnejših opravil v gozdarstvu, zato naj se dela lotijo le dobro opremljeni in usposobljeni, psiho fizično pripravljeni delavci, vendar nikoli sami! Preden začnemo delati, počakajmo na lepo vreme in ugodne delovne razmere! Zaradi zahtevnosti dela si moramo najprej temeljito ogledati razmere in presoditi, katere nevarnosti nam pretijo!

 

Sečnja in spravilo naj potekata usklajeno! Kjer je le mogoče, uporabljajmo traktor z vitlom ali vsaj žični nateg in škripec, še bolj varno pa je dela opraviti strojno.

 

Najprej vedno prežagujemo stisnjene dele debla. S stopničastim rezom preprečimo nevarnost stiska in udarca. Skupino podrtih dreves izdelujemo po vrsti: najprej najmanj napeta, vrhnja in bočna drevesa. Panje zavarujemo pred premikom.

 

Med podiranjem stoječega drevja opazujmo dogajanje v krošnji - odlomljene veje lahko padejo. Pri sproščanju je nujna uporaba vitla ali žičnega natega. Vedno izberemo varno in stabilno stojišče. Napete dele debla prežagujemo postopno in počasi. Opazujmo premike debla! Zaradi nevarnosti kotaljenja in odboja debla podiramo v smer, kjer ni ovir. Predhodno odstranimo ležeče dele dreves.

 

Delavci ne smejo hoditi ali delati pod nestabilnimi, v vetrolomu podrtimi drevesi ali izruvanimi koreničniki, prav tako ne smejo hoditi po deblih dreves, podrtih v vetrolomu.

 

Če drevesa ležijo eno preko drugega, je potrebno ročno delo začeti pri vrhu drevesa. Delo na podrtem drevesu pa naj, če je mogoče, napreduje od debelejšega dela debla proti vrhu.

 

Uporaba motornih žag nad ramensko višino je izredno nevarna, zato se je takšnemu načinu potrebno izogibati. Delavci morajo biti izredno pozorni na mrtva drevesa, nevarne veje in odlomljene vrhove tako pri drevesih, ki jih bodo posekali, kot pri sosednjih drevesih.

 

Kadar na deblo delujejo bočne sile, mora delavec vedno stati na strani debla s stisnjenimi vlakni.

 

Razmislimo, kako bomo ukrepali, če bi prišlo do nezgode! Uporabljajmo primerna in ustrezna zaščitna sredstva, ker s tem zmanjšamo možnost poškodb! Brezhibno orodje in dodatna oprema so nujno potrebni - zagotavljajo varnejše in učinkovitejše delo! Torbica s prvo pomočjo naj bo vedno pri roki!

 

Več navodil s slikovnim materialom je na voljo na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe